Level 4 Level 6
Level 5

201 ☆ 300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fin
fine, excellent [not fremragende, enestående, unik, utmerket, kjempeflott, ypperlig]
ofte
often, frequently [not jevnlig, hyppig]
hvilken
which
å fortelle
to tell (a story), narrate, relate
en kommune
a municipality (city, town or village) [not en by]
en million
a million
sterk
strong [not kraftig, mektig]
ei mulighet
a possibility, chance (of) [not ei tilfeldighet, en sjanse, et treff]
en venn
a friend [not ei venninne, en kjæreste, en kompis]
svær
heavy, big [not diger, enorm, kjempestor, stor, tung, vond, vanskelig]
nær
nearby, close, near [not innpå, nærliggende]
dårlig
ill; bad, of low quality
først
firstly, at first, initially [not førstkommende, første]
en (et) bruk
a use; custom, practice, usage [not ei nytte, en vane, et ritual, en utnyttelse, en anvendelse, en praksis, en øvelse]
en pris
a price, rate, prize [not en premie]
en person
a person [not et menneske, en enkeltperson, et individ]
et eksempel
an example, instance [not et tilfelle]
kun
only [not bare, eneste, utelukkende]
faktisk
factual, actual, matter-of-fact, real [not naturlig, egentlig, reell, virkelig, saklig, objektiv, sann]
å stille
to put, place, set [not å plassere, å sette, å legge, å putte]
full
full, complete; drunk [not fullstendig, hel, mett, komplett]
å starte
to start [not å innlede, å begynne, å iverksette, å igangsette]
neste
next, following [not dernest, følgende, påfølgende, førstkommende, nesten]
et område
an area, range, field [not et distrikt, et kvarter, et areal, en bydel, et fag, et omfang, et felt, ei rekkevidde, ei utstrekning, et strøk]
en penge
a money [not et gull]
lett
easy, slight, light [not grei]
en time
an hour, time [not ei stund, ei tid]
ulik
different, unlike [not forskjellig, annerledes, særskilt, separat]
hvorfor
why, wherefore
lissom
so to speak, sort of, somehow [not liksom, lik, liknende, like, likeså, likeledes]
en jobb
a job, work [not et arbeid, ei arbeidsoppgave, ei stilling, ei gjerning, ei bestilling, et yrke]
alltid
always; at least [not alltids]
en topp
a top, peak, summit [not en høyde, en overkant, en fjelltopp, et høydepunkt]
deres
their, theirs, your, yours (2nd/3rd pl. owns sg./pl. m./f./n.) [not din]
å prøve
to try, test [not å teste, å forsøke]
sikker
reliable; safe; sure [not trygg, ufarlig]
et selskap
a company, society [not en bedrift, et firma, ei virksomhet]
samtidig
simultaneous
vanskelig
difficult, hard [not slitsom, vond, svær, knallhard, hard, stiv, stram]
å jobbe
to work [not å arbeide, å slite, å mase, å funke, å virke]
å sitte
to sit
å snakke
to speak, talk [not å prate]
å slå
to beat, hit [not å banke, å smelle, å klappe]
lenge
for a long time [not lang, årevis]
å be
to ask; pray [not å oppfordre, å spørre, å invitere, å kreve]
nesten
almost, nearly, all but [not omtrent, cirka, neste, bortimot]
å føre
to conduct, lead, guide, bring, carry [not å lede, å forvalte, å fronte]
egentlig
actual, proper, real [not naturlig, reell, faktisk, virkelig, saklig, objektiv, sann]
å bygge
to build, construct; [fig.] build (on), be based on [not å konstruere, å oppføre]
å følge
to follow, succeed [not å jage, å jakte, å forfølge, å etterfølge, å videreføre, å fortsette]
kort
brief, short; curt
en bil
an automobile, car
allerede
already, by now
ganske
quite, entirely [not aldeles]
å vinne
to win, gain
et resultat
a result [not en konklusjon, en slutt, et utfall, ei avslutning, en fasit, ei løsning, et svar, en beskjed]
sen
late
fortsatt
still (up to and including the present time) [not støtt, ennå, enda, fremdeles, øyeblikkelig, inneværende, umiddelbar, nåværende]
vanlig
usual, customary [not ordinær, vanligvis]
å møte
to meet, encounter [not å møtes, å treffe, å treffes]
gjerne
gladly, readily, willingly
altså
so, accordingly; that is, therefore, thus [not så, følgelig, slik, således, sånn, sådan, da, daværende]
å håpe
to hope
et tall
a number, figure [not et nummer, en figur, et antall]
hei!
hi! hello! hey! hey there! [not hallo]
et navn
a name [not en betegnelse]
å føle
to feel, sense [not å føles]
en måned
a month
ja!
yes! [not jo, jepp, ok, jaha!]
en artikkel
an article (of faith, in periodical, grammatical, commercial)
å selge
to sell; market, dispose of [not å omsette]
en student
a student
en slutt
an end, result, finish [not en konklusjon, et resultat, et utfall, ei avslutning]
en informasjon
(a piece of) information [not en info, en beskjed, ei etterretning, ei opplysning, ei orientering]
likevel
nevertheless, nonetheless (in spite of what preceded) [not dog, allikevel, imidlertid]
forskjellig
different, unlike; distinct [not annerledes, særskilt, ulik, separat]
et lag
a team, group; layer, stratum [not et team, ei gruppe, ei alders-/ arbeids-/ målgruppe, en tropp, et band, en lyd]
en is
(an) ice
sånn
like that, such; like this [not så, altså, følgelig, slik, således, sådan, da, daværende]
å virke
to act, go, work [not å fungere, å funke, å handle, å jobbe, å mase, å arbeide]
hvem
who, whom [not som]
å la
to allow, let [not å tillate, å innrømme]
en hund
a dog [not ei bikkje]
ute
out, outside [not utendørs, ut, uti, utenfor, utenfra, utenpå, utpå]
ung
young, youthful
en tur
a trip, excursion, tour [not ei omvisning, et besøk]
å skape
to create, form, make [not å utforme, å utgjøre, å gjøre, å forme, å danne, å utarbeide, å lage, å re]
dermed
thus, therewith [not derved, således]
et prosjekt
a project
en kveld
an eve, evening; supper [not en aften]
et løp
a race, run
å kalle
to call (a name), shout [not å rope, å ringe]
en lov
a law; leave, permission; commendation [not et lovverk]
et forum
a forum
enda
still [before comparatives]; more [before numerals] [not ennå, fremdeles, fortsatt]
ei historie
a history
å vente
to wait
å bety
to mean, signify
å kreve
to ask, claim, call for [not å forlange, å be, å invitere, å spørre]
å fortsette
to continue, carry on, resume [not å følge, å jage, å jakte, å forfølge, å etterfølge, å videreføre]