Level 49 Level 51
Level 50

4701 ☆ 4800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et borettslag
a housing cooperative
en reisende
a traveller
en andreplass
a second place
atskillig
considerable, a good deal (of), many [not mange, utallig, mang, betraktelig, betydelig, vesentlig]
tiende
tenth, 10th, X.
spontan
spontaneous [not umiddelbar]
en partikkel
a particle [not en lapp, et grann, en smule]
et vett
a sense, senses, wits [not en intelligens, en sans]
ei omlegging
a change, alteration, shift [not ei økt, ei forandring, ei endring]
livlig
animated, lively
en distanse
a (long) distance [not ei strekning, en avstand]
en harmoni
an accord, harmony
et mineral
a mineral
å splitte
to split
ei kulde
a coldness, cold
øm
sore; tender, loving, gentle
kanarisk
pertaining to the Canary Islands
et nabolag
a neighbourhood, vicinity [not et strøk, en region, ei grend, et nærmiljø, et tettsted, et nærområde, en bydel, ei nærhet]
å lene
to lean [not å helle]
en kostholdsfilosofi
a diet philosophy, eating philosophy
engstelig
anxious, apprehensive [not spent, urolig]
ei sminke
a make-up
modig
courageous, brave [not kjekk]
å dale
to fall, decrease, sink [not å falle, å nedfelle]
truende
threatening; imminent
å doble
to double [not dobbel]
ubrukelig
useless, unusable
et Danmark
(a) Denmark, Kingdom of Denmark
en utroskap
an unfaithfulness, infidelity
en intelligens
(an) intelligence [not en fornuft, et vett]
ei begeistring
an enthusiasm
å akte
to pay attention; intent (to do sth)
lat
indolent, lazy
en merknad
a note, annotation, comment [not en billett, en kommentar, en tone, et notat]
en tek
a technique, skill, ability [not en teknikk]
en lur
a nap, snooze
komfortabel
comfortable [not koselig, lun, hyggelig, behagelig, kjempehyggelig]
et underlag
a base, foundation, support [not en grunn, en bunn, en basis, et grunnlag, et fundament, en begrunnelse, en sokkel]
et begjær
a strong desire, lust [not ei lyst]
en incest
an incest
utvendig
external, exterior, outside [not ytre, ekstern]
en forlengelse
an extension [not ei utbygging, ei påbygning, en utsettelse, en forsinkelse]
et telefonnummer
a phone number, call number
en forsinkelse
a delay [not en utsettelse, en forlengelse]
katolsk
catholic
sosialdemokratisk
social democratic
et kunstverk
a work of art
en statsvitenskap
a social science [not et samfunnsfag]
en problematikk
an issue, problems [not et problem, ei problemstilling]
innledningsvis
introductorily, at the beginning
å brake
to bang, crack, crash, thunder
en skolegang
a school attendance [not et besøk]
en varde
a cairn (stone pile erected as a monument, marker, beacon)
en velsignelse
a blessing [not et samtykke, ei godkjenning, et medhold, en anerkjennelse, en aksept, en erkjennelse, ei oppslutning, en sanksjon]
en (et) byråd
a city council, town council [not et kommunestyre]
sær
strange, peculiar; moody [not rar, merkelig, underlig, pussig]
en dessert
a dessert
ei maling
a painting [not et maleri]
å igangsette
to start, activate [not å starte, å iverksette]
å grunnlegge
to establish, found [not å erklære, å uttale, å etablere, å opprette, å konstatere, å stifte]
å innbille
to convince [not å overtale]
en bestand
a stock (of species); (et b~: stand of trees) [not ei art]
en frekvens
a frequency
et forbrukerombud
a consumer ombudsman
å torturere
to torture
et cruise
a cruise
en prosedyre
a procedure [not en prosess]
simpelthen
simply
bekjent
famous, noted, well-known [not berømt, kjent]
en kuk
a cock, penis (vulgar) [not en kødd, en kuk]
ei oppussing
a decoration, renovation, touching up, redecorating [not en stas]
idiotisk
idiotic
en lojalitet
a loyalty
frekk
bold, impudent, impertinent [not kjekk]
å skjerme
to protect, shield; screen [not å huse, å beskytte]
utskriftsvennlig
printer-friendly
å gro
to grow [not å utvide, å vokse, å øke, å forlenge, å dyrke, å blomstre]
et fylkesting
a county council [not en fylkeskommune]
et presidentvalg
a presidential election
ei selvstendighet
an independence [not ei uavhengighet]
ei miljøgift
an environmental poison
en poesi
(a) poetry [not et dikt]
en snus
(a) snus, snuff (tobacco product)
ei ørn
an eagle
ei omvisning
a tour, visit (esp. w/a guide) [not en tur, et besøk]
en pedagogikk
(a) pedagogics, pedagogy
en forgjenger
a predecessor
å profilere
to profile, shape
å kidnappe
to kidnap
en formann
a chairman, foreman [not en rådmann, en styreformann, en styreleder, en ordfører]
ei samordning
a coordination, harmonization, integration
en hjertesvikt
a heart failure, cardiac insufficiency
et direktorat
a directorate
en majoritet
a majority [not et flertall]
derav
from this (cause), thereof [not herifra, herfra]
bortimot
approximately, almost, nearly [not unna, vekk, borte, nesten, omtrent]
å speile
to mirror, look at oneself in a mirror, reflect; fry [not å reflektere]
et drag
a pull, drag
ei hindring
an obstacle [not et gjerde, et hinder]
å oppheve
to suspend, annul, cancel