Level 50 Level 52
Level 51

4801 ☆ 4900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nederlandsk
Dutch, Netherlands
snau
scanty, bare, bald [not bar]
et Syden
(a) South, esp. a collective term for Mediterranean countries [not et sør]
unødig
unnecessary, needless [not unødvendig]
en pils
a lager, Pilsner (type of beer)
å rusle
to stroll
virtuell
virtual
en eiendomsskatt
a property tax
å mose
to mash
en tannlege
a dentist
en lengsel
a longing, yearning
å feile
to err, go astray, fail [not å svikte]
en oppsikt
an attention [not ei overvåking, en observasjon, ei oppmerksomhet, et tilsyn]
å snuble
to stumble, trip, trip up
et ritual
a custom; ritual, rite [not en vane, en (et) bruk]
å fremkomme
to appear, come to light [not å fremstå]
en visdom
a wisdom
en oppdragsgiver
a contractor, employer, principal [not en arbeidsgiver]
ei ku
a cow
et sentralbyrå
a central office, central agency [not et kontor, et lokale, et postkontor, et hovedkontor, en redaksjon]
en kvalifikasjon
a qualification
påvente
i p~ av: in expectation of, in anticipation of
en dramatikk
a drama, dramatic literature, dramatic literature [not et drama]
en melodi
a melody, tune
et arbeiderparti
a labor party, workers party
en målestokk
a rule, scale, measure, yardstick [not en skala, ei måling, ei vedtekt, en regel]
en ondskap
a wickedness, malignity, spite
en opphavsrett
a copyright
en klump
a clod, clump; ball
et reisetips
a travel tip
ei mislighet
a misconduct, fraud
et flyselskap
an airline (company)
en tobakk
(a) tobacco
en oppdragelse
an upbringing
en arbeidsdag
a working day, everyday, working hours, workday [not ei arbeidstid, en hverdag]
ei næringsvirksomhet
a business sector, business activity [not en aktivitet, en fritidsaktivitet, et fellesskap, ei virksomhet]
ei saft
a syrup, cordial; juice; sap
unormal
not normal, abnormal
et arbeidsvilkår
a working condition [not et arbeidsforhold]
en egenandel
an own share (own risk)
å anlegge
to construct, establish, start, adopt [not å konstruere]
en hæl
a heel
kjølig
chilly, cool [not kul]
å overstige
to exceed, surpass
å sprute
to spray, squirt, splash
glitrende
glittering, sparkling, brilliant [not glimrende]
en isolasjon
an isolation
ei tang
a pair of tongs, pincers
ei frigjøring
an emancipation, liberation
et avvik
a deviation, departure
et spillmagasin
a game collection (e.g. board games box)
et etternavn
a family name, surname
et avfall
(a) garbage, waste, trash [not en (ei/et) søppel]
en knop
a knot (rope; unit of speed) [not en knute]
å reparere
to repair, mend, fix up
en ironi
an irony
teologisk
theological, theologic
ei brukervennlighet
(a) user-friendliness
en mekanisme
a mechanism
medfølgende
attached, included, enclosed
et antrekk
an attire, dress, outfit [not ei drakt]
dertil
there, to it; moreover [not utover, foruten, der]
en doktorgrad
a doctor's degree
en hovedregel
an axiom, main rule [not en grunnregel]
ei skjønnhet
a beauty
å sperre
to block, obstruct [not å blokkere]
en fremgangsmåte
a course of action, procedure
et hovedkontor
a main office [not et kontor, et lokale, et sentralbyrå, et postkontor, en redaksjon]
en penn
a pen
oppriktig
devout, sincere
ufrivillig
involuntary, unintentional
fortrinnsvis
above all, especially
et nærvær
a presence [not en tilstedeværelse, en eksistens, en tilværelse]
en legitimitet
a legitimacy
et selvforsvar
a self-defense
å bremse
to brake, slow down
ei takling
a tackling
ei nødhjelp
an (emergency) aid, makeshift; emergency treatment [not et hjelpemiddel, en bistand]
en organisme
an organism
en bebyggelse
a built-up area, buildings [not ei bygning, en struktur]
en etterkommer
a descendant
en taktikk
a tactic
ei trakassering
a harassment, victimisation
grådig
greedy, voracious
en turbo
a turbocharger (motor part)
en major
a major (in the army)
en høyskole
an academy, college, university [not et universitet, en høgskole, en folkehøyskole]
ryddig
orderly, tidy, clear [not ordentlig]
en partileder
a party leader
et opplag
an edition, circulation (of e.g. books); stock [not et fond, ei utgave]
en oppdagelse
a discovery, detection, realization [not et funn]
å banne
to swear, put a spell on so [not å forby]
et ferskvann
(a) fresh water
en homo
a homosexual man, gay man
en modus
a mode [not en mote, en måte, en (ei/et) vis, en stil, en sjanger]
kvitt
å være k... ~ be rid of (sth); all square, quits
en speilrefleks
a reflection in a mirror; single-lens reflex camera
en studiekompetanse
a university and college admissions certification
en økonom
an economist; thrifty person
en vokal
a vowel