Level 51
Level 52

4901 ☆ 5000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
iransk
Iranian (of or pertaining to Iran)
en bolle
a bowl; (sweet) bun, roll; (fish meat) ball [not en kopp, ei skål]
eksplisitt
explicit
ei mestring
a mastering, overcoming (esp. in psychology)
trofast
faithful, loyal
ei aldersgruppe
an age group [not ei gruppe, ei arbeids-/ målgruppe, en tropp, et lag, et band, en lyd]
et fundament
a foundation, base [not en grunn, en bunn, en basis, et grunnlag, et underlag, en begrunnelse, en sokkel]
ujevn
uneven, rough, unequal
lun
cozy, snug; comfortable, warm [not koselig, komfortabel, hyggelig, behagelig, kjempehyggelig, varm]
å ryste
to shake [not å riste]
et kommentarfelt
a comments field (of a user interface)
en ambulanse
an ambulance
et folkemord
a genocide
et mirakel
a miracle
en weekend
a weekend [not en ferie, ei helg]
ei lokalbefolkning
a local community, local population, townsfolk [not et lokalsamfunn, et nærmiljø]
et julebord
a Christmas table (table spread with Christmas food)
kjempefin
very good, awesome, great [not kjempebra, kjempedeilig, kjempeflott, kjempegod, kjempegrei, kjempehyggelig, kjempekoselig]
sjalu
jealous
å forurense
to contaminate, pollute
en kulturminister
a minister for culture, Minister of Cultural Affairs
en barnehageplass
a place in a kindergarten, day nursery place
bortover
along, across [not langs]
frittstående
free-standing, detached, isolated
en hjelm
a helmet
en dikter
a poet, author, writer
en ruin
a ruin
en styreformann
a chairman of the board (of directors) [not en formann, en rådmann, en styreleder, en ordfører]
uinteressant
uninteresting
gyllen
golden
en narkoman
a drug addict, narcotic
å grue
to fear, be nervous in anticipation of sth [not å frykte]
å stupe
to dive, plunge [not å dukke]
ei sidelenke
a (hyper) link
en utbredelse
a spread, dissemination, diffusion, extensiveness [not ei spredning, et pålegg]
å mobilisere
to mobilize
nordlig
northern, north [not nordisk]
tåpelig
silly, foolish, dumb [not teit, dum]
å storme
to storm
en kvote
a quota
ei naturforvaltning
(a) nature management
å aktivere
to activate
et fåtall
a few, small number of
å mishandle
to maltreat, mistreat, mismanage
å hoste
to cough
ei legning
a predisposition, tendency, inclination [not ei plassering, en tendens]
et straffespark
a penalty kick (in soccer) [not et frispark, et spark]
helsemessig
health-related
en imperialisme
(an) imperialism
teit
stupid, dim [not dum, tåpelig]
en meditasjon
a meditation
en tomat
a tomato
ei valgfrihet
(a) freedom of choice
dess
the (more) (used with two comparatives) [not desto]
ei svimmelhet
(a) dizziness, giddiness
et underliv
an abdomen (anatomy) [not en mage]
en taper
a loser
åssen
how?
et regjeringsparti
a party in government, governing party
et rådyr
a roe, roe deer
en begravelse
a funeral
personal
personal [not personlig]
en eiendomsrett
a property right, right of ownership [not et eierskap]
ei evighet
(an) eternity
ei leire
(a) clay, mortal clay
å overtale
to convince, persuade [not å røre, å flytte, å påvirke, å bevege, å foreslå, å innbille]
et tau
a rope [not en strikk]
en prevensjon
a contraception, prevention
et belegg
a layer
en bioenergi
(a) bioenergy
å høste
to gather, to harvest; reap
en favør
a favor; i noens f~: in sb's favor [not en nåde, ei servering, en tjeneste, en service]
en prosessor
a processor (IT hardware)
et undertøy
(a piece of) underwear
maritim
maritime
en koordinator
a coordinator; director (job title)
å minske
to reduce, decrease, lessen [not å redusere]
å berge
to rescue, save, salvage [not å redde]
en fastlege
a (firmly assigned) family doctor
islandsk
Icelandic (from or related to Iceland)
en fortsettelse
a continuation [not ei videreføring]
å konvertere
to convert
ei hofte
a hip (anatomy)
en søknadsfrist
a deadline (for applications, proposals) [not en frist]
ubegrenset
unlimited, unbounded, boundless [not evig, uendelig]
en etat
a (government) department, service [not et departement, ei avdeling]
ei allmennhet
(a) general public
en sokkel
a base, pedestal, foundation, socket [not et fundament, et underlag, en basis]
å nedfelle
to drop, sink in, deposit, leave traces [not å tegne, å droppe, å dale, å falle]
ei avføring
an excrement, faeces; defecation [not en dritt]
en verdensbasis
a world basis; på v~: on a world basis, worldwide
særegen
distinctive, peculiar, strange, odd [not spesiell, særlig, spesifikk, særskilt]
et utslett
a rash (on the skin)
et godteri
(a piece of) candy, sweets
å omgjøre
to reverse, redo, convert
ei kompetanseutvikling
a development of competencies
et levekår
a living condition, circumstances
en uniform
a uniform
et lokallag
a local team, regional squad, home team
fullverdig
of full value, fulfilled, wholesome