Level 5 Level 7
Level 6

301 ☆ 400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
akkurat
precisely [not nettopp, aldeles]
å kjøre
to drive, ride [not å drive, å ake, å ri]
ei utvikling
a development, exposition [not et byggefelt]
ei jente
a girl [not ei pike]
en feil
a mistake, error
en oktober
(an) October, 10th month
fire
four, 4, IV
eneste
only, sole, single [not bare, kun, utelukkende, enkelt, enslig]
et krav
a demand; claim [not en etterspørsel]
politisk
political
et ord
a word
en mai
(a) May
å betale
to pay [not å utbetale, å lønne]
en grad
a degree [not ei utstrekning]
begge
both (of them) [not både]
å endre
to alter, change [not å forandre, å skifte]
å poste
to post, mail
et friminutt
a (school) recess, break [not et brudd, en pause, et storefri]
innen
within [not i, oppi, innendørs, innenfor, inni, innvendig, inn, innad, inne, innom]
nei!
no! [not neimen, ingen, ikke]
å hjelpe
to aid, assist, help [not å bistå]
lav
low [not nedre]
å dra
to drag, pull, attract, draw; leave [not å trekke, å rykke, å tegne]
å drive
to drive, force; drift, float [not å ake, å ri, å kjøre]
å spørre
to ask [not å oppfordre, å be, å invitere, å kreve, å spørres]
ei gruppe
a group [not ei alders-/ arbeids-/ målgruppe, en tropp, et lag, et band, en lyd]
å leve
to live, be alive
ei hjelp
a help, aid [not en bistand, et hjelpemiddel, et samarbeid, en medvirkning]
meget
very, much [not massevis, aller, særdeles, veldig]
ei form
a form, shape, mold [not et design, et mønster, et utkast, ei utforming, en skikkelse, en modell, et skjema]
offentlig
governmental, public [not statlig]
et forslag
a proposal, proposition [not et utkast, et utspill]
enkelt
single, individual [not enslig, individuell, eneste]
særlig
special, particular [not spesiell, særegen, spesifikk, særskilt]
virkelig
actual, real, very [not naturlig, egentlig, reell, faktisk, saklig, objektiv, sann, real]
samt
and, and also, plus, as well as [not og]
imidlertid
nevertheless [not allikevel, likevel]
å lure
to lurk, trick; to eavesdrop, spy; speculate, wonder [not å lokke, å friste]
et spill
a game [not en lek, en legg]
et valg
a choice, alternative [not et alternativ, et utvalg]
uansett
regardless, notwithstanding; without regard to [not forresten, iallfall, vel]
å forstå
to understand [not å skjønne, å fatte, å oppfatte]
å lære
to learn
en september
(a) September, 9th month
å bo
to dwell, live; remain, stay
å åpne
to open; begin, launch [not å innlede]
å registrere
to register
et fall
a drop, fall, falling [not en nedgang, en avgang, en reduksjon, en rabatt, et avslag, en nedtur]
et par
a pair, couple
vond
difficult, hard; evil [not ond, vanskelig, svær, knallhard, hard, stiv, slitsom, stram]
internasjonal
international
et tema
a theme
riktig
correct, right [not rett, korrekt, høyre]
å publisere
to publish, give publicity to [not å offentliggjøre, å utgi]
et dyr
an animal, beast, brute; deer, hart, stag
en type
a type [not en (et) slags, en sort, ei art]
en regel
a rule, regulation [not et regelverk, ei regulering, ei vedtekt, ei forskrift, en målestokk]
ei regjering
a government, reign [not en administrasjon, et regime, et styre]
et program
a program, schedule [not ei programvare]
en situasjon
a situation [not et opplegg]
å utvikle
to develop, evolve, generate [å utvide, å utbre]
et vann
(a) water (H2O) [not et farvann]
en familie
a family [not ei slekt, en lyd]
en gutt
a boy; young man, fellow, guy [not et barn, en guttunge, en unge, en smågutt]
enig
agreed, in agreement
en musikk
a music
en kontakt
a contact; touch; (electric) connection [not en henvendelse]
et samfunn
a society
et hjem
a home; native country [not et hjemsted, en bolig, en hjemmebane, et hjemland]
å bidra
to contribute [not å yte]
å vurdere
to evaluate, consider, assess [not å anse, å betrakte]
et behov
a need, necessity [not ei nød]
å huske
to remember, recall, bear in mind [not å minnes, å minne]
å trekke
to pull, draw, drag [not å dra, å rykke, å tegne]
å oppleve
to experience [not å erfare, å gjennomgå]
en plan
a plan, design, layout, map, schedule (et p~: flat surface) [not et design, et skjema, et oppsett, et utkast, ei planlegging, et opplegg]
å nevne
to name, mention [not å omtale, å henvise]
å ansette
to employ (someone), appoint [not å utnevne, å tilsette, å nominere, å bestemme, å oppnevne]
et foto
a photo, photograph [not et fotografi]
å lede
to guide, lead [not å føre, å forvalte, å fronte]
ei rekke
a row, line, file, series [not ei rad, ei linje, en kø, en strek, en serie, en serierunde, et sett, ei enhet, en runde, en omgang]
en mat
(a) food, foodstuff, meal [not et kosthold, ei matvare, et måltid, et diett, en kost]
rask
fast, swift, rapid [not fort, hurtig, kjapp, snar, kjapp, kjekk]
en elev
a pupil, apprentice
snar
quick, swift [not fort, hurtig, kjapp, rask]
å rette
to correct, mark, straighten, direkt, aim [not å korrigere]
en stat
a state [not en tilstand]
å slippe
to let go off, escape, drop, be let off [not å droppe]
å samle
to collect, gather [not å hente]
ellers
otherwise; or (else)
å fungere
to function, work, act [not å virke, å funke, å handle, å jobbe]
fri
free [not gratis]
å bestemme
to decide, determine, appoint [not å avgjøre, å beslutte, å utnevne, å ansette, å tilsette, å nominere, å oppnevne, å fastsette, å vedta]
et poeng
a point [not en spøk, et punkt, en spiss, en vits]
ei takk
a thank you, thanks, gratitude, thankfulness
å melde
to announce, report [not å anmelde, å rapportere, å referere]
ei erfaring
an experience [not en praksis, en opplevelse, ei trening, en øvelse]
et samarbeid
a cooperation [not en bistand, ei hjelp, et hjelpemiddel, en medvirkning]
inne
indoors, inside, in, within; arrived, at hand [not i, oppi, innendørs, innenfor, innen, inni, innvendig, inn, innad, innom]
grei
easy; clear, obvious [not selvfølgelig, oversiktlig, tydelig, klar, lett, tydeligvis, opplagt]