Level 6 Level 8
Level 7

401 ☆ 500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å spise
to eat [not å ete]
å høres
to sound, hear, be heard, listen [not å lyde, å høre]
flott
generous, liberal, open handed, superb, grand [not herlig, liberal, deilig]
hennes
her, hers (3rd sg. human f. owns sg./pl. m./f./n.) [not sin, hans]
å søke
to apply, seek, search [not å utforske, å lete, å oppsøke]
positiv
positive
en august
(an) August, 8th month
et minutt
a minute
bort
away, off (motion) [not borte, hen, vekk]
å passe
to suit, fit, tend, care for, look after [not å egne, å pleie, å bry]
fast
firm, fixed, solid, stable, permanent [not konstant, stabil, solid, permanent, massiv]
en leder
a leader [not en sjef, et overhode]
et ansvar
a responsibility
økonomisk
financial, economic [not finansiell]
en TV
a TV, television [not et fjernsyn]
ei nyhet
a news [not ei etterretning]
å falle
to fall [not å dale, å nedfelle]
ei mening
an opinion, meaning [not et livssyn, ei innstilling, en interesse, ei betydning]
et tilfelle
an instance, case, occurrence [not et eksempel]
en november
(a) November, 11th month
å handle
to act; deal, trade [not å fungere, å virke, å funke, å behandle, å omhandle]
å hete
to be called
å sikre
to secure, ensure [not å innhente]
et antall
a number [not et nummer, en figur, et tall]
utenfor
outside, off, out of [not utenom, utendørs, ute, ut, uti, utenfra, utenpå, utpå]
en fredag
(a) Friday
fem
five, 5, V
utrolig
incredible, unbelievable
ifølge
according to, in accordance with
ei løsning
an answer, solution (of a problem) [not en fasit, et svar, et resultat, en beskjed, ei oppløsning]
å regne
to calculate, reckon; rain [not å beregne]
nødvendig
necessary, essential
en lørdag
(a) Saturday
en periode
a period, cycle [not et mellomrom, ei mellomtid, ei tid, et tidsrom]
en juni
(a) June, 6th month
ei bu
a cubbyhole, hut, shack, shanty [not en bod]
lokal
local [not kommunal]
ei tekst
a text
ei behandling
a treatment, handling
å redusere
to reduce [not å minske]
å reise
to leave, travel, depart [not å ferdes, å farte, å forlate, å etterlate]
å benytte
to make use of, use [not å utnytte, å anvende, å bruke]
et marked
a fair, market [not et torg, et show, ei utstilling, ei messe]
et parti
a party [not en fest, en festival]
hverandre
each other
å anbefale
to recommend
en klubb
a club [not en fritidsklubb, et idrettslag]
en blogg
a blog, weblog [not ei blokk, et blogginnlegg]
stadig
steady, constant
et tiltak
a measure, action, attempt [not en aksjon, ei handling, et forsøk, en test]
en sesong
a season
å trene
to train, work out [not å undervise, å utdanne]
en spiller
a player
en sommer
a summer
et kamera
a camera [not et apparat]
en forelder
a parent
et hus
a house [not en bolig]
å delta
to join, participate, share, take part [not å forbinde, å kombinere, å forene]
ei oppgave
a task, duty, commission, exercise [not en kommisjon, ei arbeidsoppgave, ei gjerning, ei plikt, et verv, et oppdrag, et mandat]
amerikansk
American [not en amerikaner]
en kropp
a body; trunk; fellow, guy [not en flokk]
hjemme
at home
generell
general [not allmenn, alminnelig, gjennomgående, helhetlig, felles, universell, vanligvis]
en rapport
a report, bulletin [not en anmeldelse, et referat, ei beretning, en redegjørelse, en reportasje, ei regning, en konto, ei melding]
en debatt
a debate, discussion [not ei formidling, en diskusjon, ei forhandling]
en husk
a memory, mind [not en hukommelse]
hard
hard; stiff [not stiv, stram, slitsom, knallhard, vanskelig, vond]
å svare
to answer [not å besvare]
en høst
an autumn, harvest
en søndag
(a) Sunday
nemlig
that is (to say), namely [not nettopp]
en forbindelse
a connection [not ei tilknytning, ei tilslutning, et forhold, en relasjon, en sammenheng]
å flytte
to move [not å røre, å påvirke, å bevege, å foreslå, å overtale, å rykke]
et innhold
a content; contents; capacity [not en kapasitet]
direkte
direct, immediate [not umiddelbar]
aktuell
current [not nåværende, inneværende]
en kunnskap
a knowledge [not en viten, ei bevissthet]
å mangle
to lack; be short of, be in need of [not å savne, å behøve, å trenge]
en meter
a metre
et alternativ
an alternative [not et valg, et utvalg]
tross
despite, in spite of
ei hånd
a hand [not en neve]
spennende
exciting, thrilling [not dramatisk]
per
near, by, a, per [not ved, på, oppå]
en mandag
(a) Monday
aktiv
active [not mobil, sprek]
en far
a father [not en fatter, en pappa]
en januar
(a) January, 1st month
privat
private, personal [not personlig]
å arbeide
to labor, toil, work [not å jobbe, å slite, å mase, å funke, å virke]
fjor
i f~: last year [not et fjorår]
total
total
fort
fast, quick [not hurtig, kjapp, snar, rask, kjekk]
å avtale
to agree upon, arrange [not å formidle, å anta, å innvilge, å forutsette, å vedta, å akseptere, å godta, å godkjenne]
sosial
social [not samfunnmessig]
å knytte
to knot, tie, connect, link to [not å binde, å koble, å vedlegge]
et rom
a room, space [not et lokale, en plass, et sted]
en kurs
a course, direction; quotation (currency), share price (et k~: a course, training) [not ei retning, en bevegelse, en gang]
ei endring
an alteration, change [not ei forandring, ei omlegging]
foran
before, in front of, ahead of [not fremfor, før, forut]