Level 7 Level 9
Level 8

501 ☆ 600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å levere
to deliver, furnish [not å forsyne, å utstyre]
sentral
central
å skjønne
to understand, see, notice [not å forstå, å anslå, å bedømme]
en torsdag
(a) Thursday
upassende
unsuitable, improper, unseemly [not upraktisk]
en tanke
a thought, idea [not en ettertanke, en tankegang, en refleksjon, et begrep, en idé, en anelse, ei tenkning]
innenfor
inside; within, back of, beyond [not i, oppi, innendørs, innen, inni, innvendig, inn, innad, inne, innom]
ei oppdatering
a (software) update [not ei oppgradering]
jaha!
so! aha! (expression of understanding) [not jo, ja, ok, jepp, jaså]
ei rolle
a role, part
å ende
to end, finish [not å slutte, å konkludere, å avslutte, å havne]
nettopp
just, exactly, precisely [not akkurat, aldeles, nemlig, bare, rettferdig]
en tjeneste
a service, favor, help [not ei servering, en favør, en service]
en aktivitet
an activity [not ei virksomhet, en fritidsaktivitet, ei næringsvirksomhet, et fellesskap]
å hente
to fetch, get, go after [not å samle]
ei forskning
an investigation, research [not en eksamen, ei etterforskning, et øre, ei høring, et spørsmål, en undersøkelse, en forespørsel]
glad
glad, happy [not gledelig, hyggelig, lykkelig]
å miste
to lose [not å tape]
å bestå
to consist (of)
en onsdag
(a) Wednesday
ei mor
a mother [not en mamma]
en hilsen
a greet, salutation, regards
en april
(an) April, 4th month
åpen
open, free, unobstructed [not utsatt]
én
one! a! an! (stressed of "en") (sg. m.) [not et, en, man, seg, denne]
an
on [not til, oppå, på]
en forskjell
a difference [not ei motsetning, en kontrast]
helst
preferably, rather [not heller]
en organisasjon
an organization
ei fremtid
a future [not ei ettertid, fremtidig]
å forsøke
to attempt, try [not å teste, å prøve]
en kvalitet
a quality
en rest
a rest, remainder [not ei hvile]
et politi
(a) police (force, unit)
en interesse
an interest, meaning, importance [not ei rente, ei mening, ei betydning]
en verdi
a value, worth
ei støtte
(a) support [not et gjennomslag, ei oppslutning]
en ball
a dance, ball [not ei kule, en dans]
eventuell
possible, potential [not mulig, muligens, kanskje]
et øye
an eye
ferdig
finished, ready [not villig]
en stemme
a voice, vote, voter
å koste
to cost
ålreit
alright [not ok!]
et utgangspunkt
a point of departure, starting point, basis
ene
alone [not alene, enslig]
svart
black
personlig
personal [not privat, personal]
ren
clean, pure, sheer; faultless, true
selvfølgelig
obvious, natural, inevitable [not opplagt, grei, tydelig, klar, oversiktlig, tydeligvis, selvsagt]
en krig
a war, warfare
en telefon
a telephone
ei natt
a night
å dele
to divide, partition; share [not å skille, å skilles]
et produkt
a product
et miljø
an environment
et råd
an advice, counsel, council [not ei veiledning]
via
via
følgende
following, next [not neste, dernest, påfølgende, førstkommende]
et system
a system [not en måte, en (ei/et) vis, en metode, en orden]
en februar
(a) February, 2nd month
slett
even, level, smooth [not jevn, ordinær, glatt, enkel, flat, desto]
lik
like, similar to [not lignende, liknende, som, like, lissom, liksom, likeså, likeledes]
en morgen
a morning [not en formiddag]
et vær
(a) weather, storm [not en storm]
ekstra
extra
endelig
final, ultimate [not avgjørende, avsluttende, ultimat, omsider]
en masse
a mass, substance; quantity [not ei messe]
et hode
a head [not et overhode]
å klage
to complain [not å anke]
å basere
to base [not å begrunne]
selvsagt
of course, naturally, surely [not naturligvis, selvfølgelig]
en bedrift
a company, business [not en business, ei næring, en bransje, en handel, en industri, ei sak, et selskap, et firma, ei virksomhet]
å inneholde
to contain, hold [not å romme, å avholde, å holde]
en ungdom
a youth, young people [not ei ungdomstid, en barndom, en unge]
et lys
a light; lighting [not et skinn, ei belysning]
en lege
a doctor, physician [not en doktor]
ei utdanning
a training, education [not ei opplæring, ei trening]
en politikk
a policy, politics
nja!
well, ....! [not jaså, tja, vel]
et tilbud
a bid, offer; quotation [not et anbud]
ti
ten, 10, X
en milliard
a billion, 1.000.000.000
rød
red
en kontroll
a check, checking; control [not et styre, en sjekk]
dessuten
besides, in addition, moreover [not foruten]
fornøyd
content, gratified, satisfied [not mett, tilfreds]
ei klokke
a bell; clock, watch
ei myndighet
an authority, power [not en autoritet, et mandat, en instans, en kompetanse, ei fullmakt, en institusjon]
en hest
a horse; pony; mount
en sammenheng
a relation, connection, coherence, context [not ei tilknytning, en forbindelse, ei tilslutning, et forhold, en relasjon, en slektning]
å opprette
to set up; establish [not å erklære, å uttale, å etablere, å grunnlegge, å konstatere, å stifte]
ei utfordring
a challenge
å tilby
to offer
et tak
a roof, ceiling
å hevde
to assert, claim, defend [not å fastslå, å forsikre, å forsvare, å påstå]
ei virksomhet
a company, business, activity [not en aktivitet, en bedrift, et selskap, en fritidsaktivitet, ei næringsvirksomhet, et fellesskap]
nedpå
down (on) [not ned, nedover, nede]
en styrke
a strength [not ei kraft, ei makt]
ei klasse
a class; grade; classroom [not et klasserom]