Level 8 Level 10
Level 9

601 ☆ 700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei helse
a health, vigor
aller
by far, of all, very [not meget, særdeles]
uti
in, out in [not i, inn, innad, oppi, utendørs, ute, ut, utenfor, utenfra, utenpå, utpå]
ei liste
a list [not ei list]
fantastisk
fanciful, fantastic
skikkelig
decent, respectable [not kjekk]
et nivå
a level [not ei flate]
ei lyst
a desire [not et begjær]
interessant
interesting
en desember
(a) December, 12th month
ei avis
a newspaper
kraftig
powerful, strong [not mektig, sterk, voldsom]
alene
alone [not ene, enslig]
unna
away from, clear of, away, off [not bortimot, vekk, borte]
ei helg
a holiday; Sunday; weekend [not en ferie, en weekend, en fridag]
en bakgrunn
a background
en start
a start
forrige
previous, (the) former, preceding [not foregående]
en praksis
a practice, work experience [not ei erfaring, en opplevelse, ei trening, en øvelse, en (et) bruk]
å stoppe
to stop [not å stanse, å kvitte]
en tråd
a thread, cotton, wire, fibre [not en (et) gjenge]
en sjanse
a chance, break [not ei tilfeldighet, ei mulighet, et treff]
viss
certain, sure [not bestemt]
normal
normal [not alminnelig]
en (et) slags
a type, kind (of), sort (of) [not en type, en sort, ei art]
billig
cheap; reasonable
felles
common, collective, joint [not kollektiv, allmenn, alminnelig, generell, gjennomgående, helhetlig, universell]
en pasient
a patient
å forklare
to explain, expound, interpret [not å avklare, å utrede, å tyde, å tolke]
enten
either; whether [not verken, heller]
en effekt
an effect, sensation [not en innflytelse, ei påvirkning, ei virkning, ei innvirkning]
å kaste
to throw; cast; shed [not å slenge, å hive]
en aksje
a share, stock [not en del, en porsjon, en andel, en part]
et grunnlag
a basis, foundation [not en grunn, en bunn, en basis, et underlag, et fundament, en begrunnelse]
naturlig
natural, real, native [not naturligvis, egentlig, reell, faktisk, virkelig, saklig, objektiv, sann]
en undersøkelse
an examination, investigation [not en eksamen, ei etterforskning, et øre, ei høring, et spørsmål, ei forskning, en forespørsel]
ei vekt
a weight [not en tyngde, et alvor]
en kunde
a customer
å tjene
to earn; serve [not å servere]
ei dør
a door [not en port, ei grind]
å bytte
to change, exchange, interchange; swap, trade [not å forandre]
et fokus
a focus, centre [not et sentrum, et senter]
en kultur
a culture
en lærer
a (male) teacher [not ei lærerinne]
å dekke
to cover, pay (bills, debts, etc.); set (a table) [not å skjule]
å presentere
to present, introduce [not å importere, å introdusere, å innføre, å forestille, å fremstille]
en forfatter
an author [not en skribent]
nasjonal
national
å drepe
to kill, put to death, slay [not å nedlegge]
å forvente
to expect, anticipate
en fisk
a fish
tilgjengelig
accessible, available [not ledig]
hvit
white
alvorlig
serious, grave [not seriøs]
en gjest
a guest
å slite
to toil, struggle, work hard; wear [not å arbeide, å jobbe, å mase]
gratis
free, free of charge [not fri]
en modell
a model, pattern, shape, form [not et eksemplar, et forbilde, et ideal, et mønster, en skikkelse, ei form, et skjema, ei utforming]
å fylle
to fill, cram, stuff [not å utfylle, å stappe]
ei betydning
a meaning; importance [not ei viktighet, en interesse, ei mening]
å merke
to mark, note, notice, get [not å markere, å betegne]
å glemme
to forget
en politiker
a politician
å kjempe
to contend, fight [not å bekjempe, å slåss, å krangle]
en farge
a color, hue, shade, tint
å foreslå
to propose [not å røre, å flytte, å påvirke, å bevege, å overtale]
et salg
a sale, sales [not ei omsetning]
å henge
to be hanging, hang
ei jul
a Christmas day
voksen
adult, grown-up
gæren
angry, mad [not gal, sint, vanvittig, sinna]
å planlegge
to make plans for, plan [not å notere, å forberede, å lage, å utarbeide, å re]
ei årsak
a cause, reason, occasion [not ei anledning, en opprinnelse, ei rot, en kilde, et vell, et opphav]
atten
eighteen, 18, XVIII
å slutte
to end, close, conclude [not å ende, å konkludere, å avslutte]
ingenting
nothing, not anything
deretter
after that, afterwards; accordingly [not etterpå, en etterkant]
en følelse
a feeling
en båt
a boat (row/sail); ship, vessel [not et skip]
å tilsvare
to correspond to, be the same as
en video
a video
å diskutere
to discuss [not å forhandle, å formidle, å drøfte]
å utføre
to export, perform, execute [not å fullføre, å foreta, å gjennomføre, å yte, å utøve, å prestere]
å elske
to love [not å forelske]
ei stilling
a position; employment [not et arbeid, en jobb, ei arbeidsoppgave, ei gjerning, ei bestilling, en posisjon]
å etablere
to establish [not å erklære, å uttale, å opprette, å grunnlegge, å konstatere, å stifte]
å tape
to lose [not å miste]
en juli
(a) July, 7th month
å unngå
to avoid, escape
daglig
daily
ei skøyte
a skate (e.g. ice skate, roller skate)
en opplevelse
an experience [not en praksis, ei erfaring, ei trening, en øvelse]
en forsker
an investigator, scientist, researcher
å vokse
to grow, increase; wax [not å utvide, å gro, å øke, å forlenge, å dyrke, å blomstre]
å behandle
to handle, deal with [not å håndtere, å forvalte, å omhandle, å administrere, å handle]
å beskrive
to describe, write upon, fill with writing [not å skildre, å fremstille]
dessverre
unfortunately
ei vurdering
an assessment, evaluation [not ei evaluering, et anslag]
en sex
(a) sex, sexual intercourse [not et kjønn, et samleie]
derimot
on the other hand; however