Level 1 Level 3
Level 2

COURSES


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absent
nieobecny
additional registration period
rejestracja uzupełniająca
basic subject area courses
przedmioty podstawowe
class cancelled
zajęcia odwołane
class rescheduled
zajęcia przełożone
class withdrawn
zajęcia wycofane
classes
zajęcia
concerning all fields of technology
ogólnotechniczny
core courses
zajęcia obowiązkowe
course
przedmiot
course instructor
prowadzący
course lecturer
wykładowca
course linkage
podpięcie przedmiotu
course registration
rejestracja na zajęcia
course schedule
plan zajęć
course syllabus
konspekt zajęć
course type
rodzaj zajęć
curricular disparity
różnica programowa
discussions
ćwiczenia
elective
do wyboru
elective courses
przedmioty obieralne
eligible for participation in class
uprawniony do uczestnictwa w zajęciach
general courses
przedmioty ogólne
graduate seminar
seminarium magisterskie
intensive course
kurs intensywny
internship
praktyka
introductory seminar
proseminarium
lab
laboratorium
laboratory classes
laboratoria
lecture
wykład
main registration period
rejestracja podstawowa
major courses
przedmioty kierunkowe
mandatory
obowiązkowy
present
obecny
problem workshop
pracownia problemowa
projects
projekty
seminar
seminarium
tutorial
zajęcia indywidualne
undergraduate seminar
seminarium dyplomowe
withdraw
wyrejestrować
workshops
warsztaty