Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pigeon
güvercin
be over
bitmiş olmak
competition
yarışma, rekabet
recently
geçenlerde
appropriate
müsait
relevant
ilgili
get on with
(biri ile) iyi geçinmek, anlaşmak, devam etmek
relative
hısım, akraba, göreceli
let down
hayal kırıklığına uğratmak
overdo
abartmak, ölçüyü aşmak, gereğinden fazla pişirmek
quite
oldukça, epeyce, önemlice miktarda
quiet
sessiz