Level 29 Level 31
Level 30

436 - 450


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reasonably
akla uygun biçimde
repeatedly
aralıksız olarak
lack of
-sizlik, eksikliği, yokluk, yoksunluk, mahrumiyet
keen
hevesli, keskin
grant
bağış
experiment
deney
progress
gelişmek, gelişim
make progress
aşama kaydetmek
make an effort
çaba göstermek
take a lesson
ders çıkarmak
proficiency
yeterlik, yeterlilik, ustalık, meleke, beceri
arrest
tutuklamak
I mean
yani, demek istediğim
arrested
tutuklu
justice
adalet
be fair
adil olmak
court
mahkeme
lawyer
avukat
client
müvekkil, müşteri
sue
dava açmak, mahkemeye vermek