Level 30 Level 32
Level 31

451 - 465


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
require
gerekmek, ihtiyacı olmak, gerektirmek, gerek duymak
certain
belirli
appropriate
el koymak, münasip
occupation
uğraş, işgal, iş, meslek, meşguliyet
convince
ikna etmek, inandırmak, kandırmak
satisfied
memnun, hoşnut
convention hall
toplantı odası
doorstep
kapı önü, kapı eşiği
handicap
engel olmak, engel
extensively
kapsamlı
pavement
kaldırım
unless
-madıkça
furthermore
ayrıca, üstelik, buna ek olarak
as well as
olmakla birlikte, yanısıra, hem de, ilaveten