Level 32 Level 34
Level 33

481 - 495


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
attitude
tavır, tutum
whereas
madem ki, oysaki, -diği için, iken
loquacious
çenesi düşük, geveze
on the contrary
aksine
stingy
pinti, eli sıkı, paragöz, cimri
shrinking
daralma, çekme, istemeden yapılan, ürkek
procrastinate
ertelemek, geçiştirmek
commodity
eşya, ürün
tightly
sıkı sıkı, sıkıca, sıkı olarak
that is
yani
tenacity
azim, kararlılık, direnme
determine
azmetmak, kararlaştırmak, belirlemek, saptamak
determined
azimli, kararlı, belirli, belirlenmiş
ravenous
kurt gibi aç, gözü dönmüş
squall
ani ve şiddetli rüzgar, çok yüksek sesle ağlamak, yaygara koparmak
flipper
palet, yüzgeç