Level 33 Level 35
Level 34

496 - 510


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nonsense
anlamsız, saçma
achievement
başarı, başarma, elde etme
specialize
uzmanlaşmak, ihtisas kazanmak, özelleştirmek, ayırmak
vast
büyüklük, büyük boşluk, uçsuz bucaksız
merely
yalnızca, sadece
debate
çekişmek, çekişme, tartışma
obvious
bariz, apaçık, aşikar
obviousness
açıklık, aşikarlık
outstanding
göze çarpan, seçkin, üstün
for instance
örneğin
comprehension
anlama, kavrama
emergent
doğmakta olan, meydana çıkan, gelişmekte olan