Level 34 Level 36
Level 35

511 - 525


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rather than
-maktansa
application
başvuru
appliance
araç, gereç
enroll
kaydolmak, kaydetmek
meaningful
manidar, manalı, anlamlı
stimulate
uyarmak, kışkırtmak, teşvik etmek, tetiklemek
broad
engin, geniş
adjust
ayarlamak, uyarlamak, düzeltmek, uyum sağlamak
competing
rekabet, yarışma, rakip
dropout
okuldan terk, okulu bırakmış
in charge of
yetkisiyle, yükümle, sorumluluğunda, gözetimi altında
striking
çarpıcı, vurma, dikkat çekici
rural
kırsal, taşra, tarımsal, köy yaşamına ait