Level 35
Level 36

526 - 533


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reflected
yansıyan, yansıtılmış
percentage
yüzde, yüzde oranı, doz, komisyon, hisse
implement
yerine getirmek (plan vb'ni), uygulamak, alet-edevat
properly
uygun bir şekilde, doğru dürüst, hakkıyla, adamakıllı
apprentice
çırak, çırak yapmak, yamak, stajyer, acemi, miço
on top of that
her şeyin ötesinde, üstelik, bununla kalmayıp
consequently
sonuç olarak, dolayısıyla, bu nedenle, netice itibarıyla
divide into
bölmek