27 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
buy a newspaper
kupovat/koupit noviny
call a taxi
zavolat taxi
come here
pojď sem
dance the tango
tančit tango
draw a picture
nakreslit obrázek
find some money
získat/najít peníze
give her a present
dát jí dárek
hear a noise
uslyšet hluk
help someone
pomoci někomu
look for your keys
hledat klíče
meet a friend
setkat se s přítelem/přítelkyní-míting
paint a picture
namalovat obrázek-barvy
play chess
hrát šachy
ride a bike
řídit kolo,bicykl
run a race
běžet závod
see a film
vidět film
sing a song
zpívat píseň
swim every day
plavat každý den
take photos
fotografovat
talk to a friend
mluvit s přítelem/přítelkyní
tell me a secret
prozraď mi tajemství
travel by plane
cestovat letadlem
turn on the TV
zapnout televizi
use a computer
používat počítač
wait for a bus
čekat na autobus
walk home
jít pěšky domů
take your umbrella
vezmi si deštník