Level 16 Level 18
Level 17

ADVERBS


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
meget
dużo (niepoliczalne)
hvor meget?
ile? (niepoliczalne)
mange
dużo (policzalne)
hvor mange?
ile? (policzalne)
nu
teraz
aż tak
her
tutaj
der
tam
mere
więcej
for (przysłówek)
zbyt
hen / henne
tam ("over (there)")
fra nu af
od teraz
aldrig
nigdy
altid
zawsze
også
również
ret
bardzo
derefter
wtedy
stadig
wciąż
kun
tylko
bare
prawie
godt
dobrze
selv
nawet (ekstremalny przypadek)
endnu
nawet (stopień wyższy)
endda
nawet (stopień najwyższy)
ikke engang
ani razu
har ikke engang
nie mieć nawet
imidlertid
jednakże
virkelig
naprawdę
igen
ponownie
væk
daleko, nieo
allerede
już
i det mindste
przynajmniej
nogensinde
kiedykolwiek
lidt
trochę
langt
daleko
ellers
w innym wypadku
senere
później
sædvanlingvis
zazwyczaj
tilstrækkelig
wystarczająco
øjeblikket
obecnie, w tym momencie
snart
niedługo
næsten
prawie
endelig
ostatecznie
nemt
łatwo
sommetider
czasami
tidligt
wcześnie
sent
późno
især
szczególnie
generelt
generalnie, zazwyczaj
muligvis
możliwe
tydeligt
jasno
fuldstændig
kompletnie
omtrent
około
præcis
dokładnie
ude
na zewnątrz
inde
wewnątrz
hverken... eller
ani... ani...
normalt
normalnie
sammen
razem
nødvendigvis
koniecznie
bestemt
z pewnością
langsomt
powoli
lige så meget
aż tak jak...
lige så
tak jak...
farlig
niebezpieczny