Level 10 Level 12
Level 11

801 ☆ 900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
europæisk
European
national
national
en hest
a horse
en ø
an island [not holm]
en produktion
a production
et øjeblik
a blink of an eye, moment [not mine, blik, look]
et miljø
an environment, milieu [not omgivelse]
en alder
an age
kraftig
strong [not stærk]
opmærksom
attentive, alert
såkaldt
so-called
at snakke
to talk, speak
en sammenhæng
a connection, context [not forbindelse, tilslutning, tilknytning, link]
hej
hi! hello!
at regne
to rain; solve, calculate
en ledelse
a leadership [not leder]
en lyd
a sound, noise
at tabe
to lose [not glip, miste]
et alternativ
an alternative
alternativ
alternative
en udgift
an expense, expenditure [not bekostning]
helst
preferably, rather
et hår
a hair
dels
partly [not delvist]
en plante
a plant [not anlæg]
at plante
to plant
at spare
to save, spare [not redde, frelse]
færdig
finished, completed [not forbi, slut]
populær
popular [not folkelig]
at basere
to base, be based (on)
en afgørelse
a settlement, decision [not afvikling, forlig]
at tilføje
to add, append [not tilsætte, tilføre]
imidlertid
however, though [not dog, derimod]
en evne
an ability, power
at evne
to to be able, be capable of
frisk
fresh, cheerful
interessant
interesting
en kommentar
a comment, note [not bemærkning, seddel, notat, note, skriv]
en skov
a forest
en presse
a press [not pres, tryk, pressemeddelelse]
en politiker
a politician
et minde
a memory, memorial [not hukommelse, erindring]
at minde
to relate to, remember sth, remind
et arrangement
an arrangement [not aftale]
en debat
a debate
eksempelvis
for example
at interessere
to be interested
(et) Tyskland
Germany
sød
sweet, pretty
et vejr
(a) weather
en kultur
a culture
teknisk
technical
et grundlag
a basis [not base, basis, hjemmel]
at godkende
to approve, allow
anderledes
different [not forskellig]
årlig
annual, yearly
at forbedre
to improve
overfor
opposite [not modsat]
en art
a kind, nature [not slags]
imellem
between, among [not mellem, imens]
et forsøg
an attempt, try
slem
bad, mean [not dårlig, slet, skidt]
vedrørende
relating to
et litra
a point, item, number (# on a list) [not point, tidspunkt, synspunkt, spids]
en gæst
a guest
at begrænse
to limit [not afgrænse]
kold
cold
hjemme
at home [not derhjemme]
at beskytte
to protect [not frede]
hverken
neither, h. ... eller: neither ... nor
en kilde
a source, spring [not forår]
en ejer
an owner
en lærer
a teacher [not underviser, pædagog, instruktør]
at udgive
to publish [not udkomme, offentliggøre, publicere, udstede]
midt
in the middle, mid– [not middel]
at bryde
to break [not knække, brække]
en fange
a prisoner
at fange
to capture, catch
udover
in addition, besides [not herudover, tillige, ekstra, yderlig, derudover, tilmed]
et styre
a government, regime [not regering, styrelse, styring, forvaltning, management, bestyrelse, direktion]
at styre
to stear, govern, manage
en fortale
a preface
en nyhed
a report of current events, news [not rapport, beretning, betænkning]
en myndighed
an authority [not autoritet]
en fisk
a fish
en smag
a taste
et beløb
an amount
at optage
to record, make a recording [not registrere, indspille]
en sol
a sun
at slutte
to end, conclude [not ende, afslutte]
en enhed
a unit [not styk]
forbi
finished; near, by [not færdig, slut, nær, næsten, små]
klassisk
classical
efterhånden
gradually, over time [not gradvist]
en bestemmelse
a determination
en mandag
(a) Monday
et lån
a loan
en bund
a bottom
en weekend
a weekend
såvel
as well [not samt]