Level 11 Level 13
Level 12

901 ☆ 1000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
overhovedet
at all, whatsoever
umiddelbar
immediate
en is
(an) ice, ice cream
en luft
(an) air
at dreje
to turn, twist, revolve
at præsentere
to present [not fremlægge, fremføre]
en rapport
a report [not beretning, betænkning, nyhed]
et værk
a work, product, factory [not arbejde, fabrik, anlæg]
hyggelig
cozy, nice
at gemme
to hide, conceal, save (a file) [not skjule]
endvidere
furthermore [not derudover, ydermere, videregående, yderlig, desuden, videre, derudover, tilmed]
at påvirke
to affect, influence
et center
a center [not centrum]
et køb
a purchase [not indkøb]
at fremstille
to make, produce [not vedligeholde, aflægge]
seks
six
afgørende
decisive, critical
et hjerte
a heart
en direktør
a director
at foreslå
to propose, suggest
et middel
a remedy; means
middel
medium, average [not midt]
et museum
a museum
at opfylde
to fullfill
at slippe
to let go, release, drop; get away, get off, get out [not befri, frigive, frigøre, droppe, falde]
en torsdag
(a) Thursday
en institution
an institution [not institut]
en forskning
a research
et internet
(an) internet
at måle
to measure
en fod
a foot
en succes
a success
at sove
to sleep
et link
a link [not tilknytning, led, tilslutning, forbindelse, sammenhæng]
en analyse
an analysis
en mail
an email
en konsekvens
a consequence
at klikke
to click
en karakter
a character, mark, grade
at blande
to mix
alvorlig
serious, grave, earnest [not seriøs]
et netværk
a network [not net]
at tillade
to allow, permit
unik
unique [not enestående, entydig]
fransk
French
en forsker
a researcher
en studerende
a student [not elev, student]
sjælden
rare
blå
blue
at anse
to consider, regard [not overveje, betragte]
et blad
a leaf
at medføre
to result in, lead to, cause [not føre]
derimod
however, on the other hand [not dog, imidlertid]
søren
heck!
en retning
a direction [not led, anvisning]
foreløbig
preliminary, so far
absolut
absolute, absolutely
en vejledning
a guidance, manual
en restaurant
a restaurant
en konkurrence
a competition
en maskine
a machine
fuldstændig
complete, utter [not komplet]
højre
right (direction) [not ret, akkurat, okay, ægte]
en bevægelse
a movement [not flytning, udspil]
en stil
a style, manner
at skære
to cut
en befolkning
a population [not bestand]
en politik
a policy, politics
blød
soft [not lind]
en kontrol
a control
en mobil
a mobile phone, cell phone
mobil
mobile
en part
a part, (juridical) party [not afdeling, afsnit]
korrekt
correct [not rigtig, ordentlig]
svensk
Swedish
frivillig
voluntary
en kærlighed
a love, affection
hvornår
when (at what time)
en smule
a little bit of something
at udarbejde
to work out, devise, compose
at reducere
to reduce [not mindske, nedbringe, nedsætte]
(et) Sverige
Sweden
et køkken
a kitchen, cuisine
at forlade
to leave
et sand
a sand
sand
true
forkert
wrong [not fejl]
at opdage
to discover
at kaste
to throw [not smide]
et hul
a hole, gap
hul
hollow
at afslutte
to finish, end, conclude, exit [not slutte, ende]
dygtig
skilled
ond
evil
en udgave
an edition
en vækst
a growth
at pleje
to care for
traditionel
traditional
en ferie
a vacation, holiday
et element
an element