Level 12 Level 14
Level 13

1001 ☆ 1100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at træffe
to meet, hit [not møde]
et gift
a poison
gift
married
en standard
a standard
pæn
nice, neat, decent [not flink]
endda
even [not endog, sågar, jævn]
at bestemme
to determine, decide [not fastlægge, vedtage, beslutte, afgøre]
et afsnit
a part, section [not afdeling, part]
at tjene
to serve, earn [not servere, betjene]
historisk
historic
en gengæld
a return [not retur, afkast]
et vindue
a window [not rude]
et brev
a letter [not skrivelse, bogstav]
at forsvinde
to disappear, vanish
at drikke
to drink
vist
I think ..., I suppose ...
heldigvis
fortunately
en onsdag
a Wednesday
at henvise
to refer [not referere]
et point
a point (in sports) [not tidspunkt, synspunkt, litra, spids]
at udvide
to extend, expand
en version
a version
en detalje
a detail
en magt
a force
en fest
a party [not party]
såfremt
if, provided that [not dersom, ifald, hvis, hvorvidt, om]
en kæreste
a girlfriend, boyfriend
en/et studie
a study [not uddannelse, læring, efteruddannelse, undervisning]
en teknologi
a technology
en chance
a chance
aktuel
current, relevant [not nuværende, igangværende, gængs]
en gade
a street
mørk
dark
en seng
a bed [not soveværelse]
at inspirere
to inspire
en omgang
a turn, lap [not tur]
at trykke
to press [not trænge]
en tirsdag
(a) Tuesday
en titel
a title
at træde
to step, tread
at sammenligne
to compare [not jævnføre, sammenholde]
at angive
to indicate, mark [not indikere, anføre, omtale, nævne, fremsætte]
reel
real, proper [not egentlig]
en arbejdsplads
a workplace
en konge
a king [not kong]
rolig
calm
at tegne
to draw, design [not drage]
henholdsvis
respectively [not respektive]
løbende
ongoing, running
et løfte
a promise, pledge
at løfte
to raise, lift [not rejse, hæve]
en kategori
a category
en handling
an action [not aktion, gerning]
en strand
a beach, shore [not bugt]
et værelse
a room [not rum, lokale]
en olie
an oil [not olivenolie]
en skyld
a fault, blame
en avis
a newspaper [not dagblad]
et hav
a sea, ocean
en adresse
an address
en ed
an oath
simpel
simple [not enkel, simpelthen]
at melde
to announce, declare, notify [not offentliggøre]
en skærm
a screen, display
pågældende
in question
et forår
a spring (season) [not kilde]
langsom
slow
en kurs
a course, price, quotation [not kursus]
at registrere
to record, register [not optage, indspille]
nødt
compulsory, imperative [not fornøden, nødvendig, nødvendigvis, obligatorisk]
at smide
to throw [not kaste]
en kunst
an art
at fremme
to promote, foster
at opføre
to behave (in a way), stage (a play), erect
en samtale
a conversation, dialog
at samtale
to converse
at omtale
to mention, refer to [not nævne, anføre, fremsætte, angive]
en love
(a) trust, faith [not tillid]
at love
to praise, promise
at bevæge
to move [not flytte, røre, rykke, færdes]
enorm
enormous
simpelthen
simply [not simpel, enkel]
en/et øl
a beer
en højde
a height
et forløb
a progress [not fremgang, fremskridt]
at fastsætte
to fix, set (a value) [not ordne, vesten]
en udtale
a pronunciation [not en udtalelse]
at udtale
to say, declare [not sige, udtrykke]
dengang
back then, then, at that time
et kilogram
a kilogram [not kilo]
en van
a van
at smage
to taste
at træne
to train
automatisk
automatic
en jul
(a) Christmas [not Christmas Eve]
et glas
a glass
en opfattelse
a perception, opinion
en liste
a list
vidt
wide, far [not rum, vid]
smart
smart, neat, dapper