Level 13 Level 15
Level 14

1101 ☆ 1200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et omfang
an extent [not udstrækning]
en kaffe
a coffee
at udsætte
to be subject to; postpone, suspend
et fællesskab
a fellowship
går
i g~: yesterday
en betaling
a payment [not løn, udbetaling]
en post
a mail, post
et felt
a field, sphere, province [not mark]
et princip
a principle
en scene
a scene, stage [not scenarie]
global
global
et skib
a ship, boat
at betragte
to consider, look at [not overveje, anse]
at designe
to design
at yde
to supply, yield, give, perform [not levere, understøtte, tilføre, levere]
en begyndelse
a beginning
at brænde
to burn
at leje
to rent, hire [not udleje]
et team
a team [not hold]
et udstyr
an equipment [not materiel]
et ansigt
a face
tung
heavy
en betingelse
a condition [not vilkår]
at overraske
to surprise
en led
a direction, gate, joint, link [not retning, anvisning, tilknytning, link]
led
disgusting
at fokusere
to focus
en ansøgning
an application [not applikation]
optimal
optimal
selvstændig
independent [not uafhængig]
en kompetence
a competence
at forbinde
to connect [not tilknytte, koble]
en forståelse
an understanding
at indføre
to introduce, import [not introducere]
en holdning
a posture, attitude, opinion
at opdatere
to update [not opgradere]
en kone
a wife, woman [not hustru, frue]
en cykel
a bike
et værd
a worth [not værdi, vært]
værd
worth [not værdig, værdifuld]
venlig
friendly
en mark
a field [not felt]
en ydelse
a yield, output, performance [not udbytte]
et fag
a subject, trade, profession [not emne, erhverv, faglighed, job, arbejde]
et band
a band
en arm
an arm
arm
poor [not fattig, stakkels]
at invitere
to invite [not indbyde]
en slutning
an end, conclusion [not ende, afslutning]
at synes
to think, seem, appear [not tænke, finde, mene]
en blog
a blog
en drift
an operation; i d.~: in operation [not operation]
individuel
individual
et kursus
a course [not kurs]
en journalist
a journalist
rig
rich [not fyldig]
langs
along
et efterår
a fall, autumn [not fald]
at gide
to be bothered (to), care (to)
en sejr
a victory
en inspiration
an inspiration
at udvælge
to pick out, select
en relation
a relationship [not forhold, parforhold]
afhængig
dependent, addcited
en omkostning
a cost, expense
et værktøj
a tool [not redskab]
en gård
a farm, estate, land, courtyard [not bedrift]
en havn
a harbor, haven
diverse
various
straks
immediately, at once
at håndtere
to handle, deal with [not varetage]
en ryg
a back [not bagside]
en anmeldelse
a review [not redegørelse, bedømmelse, vurdering, evaluering]
at bevare
to preserve [not beholde, opholde]
et anlæg
a plant, installation [not plante, plantage, vandværk, fabrik, værk, opsætning, installation, montering]
en udsigt
a view [not visning, henblik, kig]
en finger
a finger
at kombinere
to combine [not tilknytte]
øvre
upper [not ovre]
ens
identical, alike [not identisk]
en løn
a pay, wage, salary [not betaling, udbetaling]
at lytte
to listen
en nord
(a) north [not Norden, nordlig]
at udnytte
to exploit
en forventning
an expectation
tilgængelig
accessible, available
voldsom
violent, forceful [not voldelig]
at beregne
to calculate [not opgøre]
yderst
extremely, utmost [not ekstrem, særdeles]
en opskrift
a recipe [not kvittering]
en gave
a gift, present
nede
down [not ned, nedad, nederst]
oppe
up [not opad, op]
udenfor
outside [not ude, udendørs, ud, uden, ydre]
gal
mad, angry, crazy
at uddanne
to educate
en klage
a complaint
at klage
to complain [not beklage]
et bibliotek
a library
syg
sick, ill