Level 14 Level 16
Level 15

1201 ☆ 1300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
derved
thereby, thus [not dermed, således, sålunde]
indre
inner, internal
tør
dry
et gulv
a floor [not etage]
en medicin
a medicine
tilsvarende
corresponding
en ro
a calmness
et gram
a gram
en sten
a stone
en fil
a file (tool, IT)
en halvdel
a half
et tema
a theme, topic [not emne]
ti
ten
at lege
to play [not spille, afspille]
en indflydelse
an influence [not påvirkning]
en figur
a figure [not skikkelse]
en diskussion
a discussion, argument [not drøftelse]
en linje
a line [not streg, linie]
såsom
such as, like
nogensinde
ever, at some time
en smerte
a pain [not ve]
at google
to google, search the web
total
total
at fordele
to distribute
ej
not [not ikke]
hvorefter
after which, whereupon [not hvorpå]
betydelig
considerable, significant [not adskillig]
at anerkende
to recognize [not genkende]
rimelig
reasonable, fair [not fornuftig]
en kommunikation
(a) communication [not formidling]
en vinter
a winter
at ødelægge
to destroy
et begreb
a concept, notion [not koncept]
at servere
to serve, give, present [not tjene, betjene]
negativ
negative
en mund
a mouth
at overtog
to test [not afprøve, prøve, forsøge]
et bryst
a breast
at gribe
to catch
en frugt
a fruit
en kunstner
an artist
en mangel
a lack, want, absence, defect, flaw [not behov, nød]
en stamme
a trunk, log, stem, tribe
sagtens
easily
syv
seven
en liter
a liter
et bud
a command, message, offer, bid [not kommando, budskab, besked, sms, bekendtgørelse, meddelelse]
et initiativ
an initiative [not tiltag]
nordisk
Nordic
næppe
probably not, hardly
en temperatur
a temperature
en motor
an engine
et skridt
a step, footstep, pace [not trin, tråd, udspil]
at medvirke
to contribute [not bidrage]
at ryge
to smoke
et kamera
a camera
en afstand
a distance [not distance]
en sundhed
a health [not helbred]
adskillig
considerable [not betydelig]
en udstilling
an exhibition
en koncert
a concert
en teknik
a technique
at understøtte
to support [not levere, yde]
at acceptere
to accept [not påtage]
en forklaring
an explanation
en læser
a reader
en forbruger
a consumer
at tilhøre
to belong to
at røre
to move, excercise, mix, stir, touch [not flytte, bevæge, rykke, færdes]
et syn
a vision, sight [not vision]
et personale
a staff, personnel
at pege
to point [not påpege, pointere]
en dialog
a dialog
tilfreds
satisfied
en transport
a transport
(et) Norge
Norway
at binde
to tie, bind
et udland
a foreign country, abroad
tit
often
et album
an album
en syd
a south
at nedsætte
to decrease, reduce [not mindske, nedbringe, nedlægge]
en anledning
a cause, reason, occasion, opportunity [not årsag, lejlighed]
et bilag
an appendix, annex, attachment
at synge
to sing
et papir
a paper
et spor
a track, trail [not bane]
en pik
a dick, cock
en båd
a boat
at variere
to vary
en strategi
a strategy
en kant
an edge, border
en væg
a wall [not mur]
en forretning
a shop, business [not business, koncern, erhvervsliv, branche, sag, gerning, bedrift, firma, butik, salon, bod, virksomhed]
skarp
sharp
en tilstand
a state, condition [not stat]
en ring
a ring, circle
en indstilling
an attitude. setting
at tilpasse
to adapt
ordentlig
correct, proper, tidy [not rigtig, korrekt]