Level 15 Level 17
Level 16

1301 ☆ 1400


101 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et kontor
an office
en sko
a shoe
økologisk
ecological, organic
dets
its [not dens]
svag
weak
en placering
a placing, location, position
en dato
a date [not date, database, register, data]
at tjekke
to check
en fugl
a bird
en park
a park
en overflade
a surface
en sø
a lake
en brand
a fire [not ild, bål]
en test
a test
en ressource
a resource
en beboer
a resident
(et) Frankrig
France
en kat
a cat
at opfordre
to encourage
et overblik
an overview [not oversigt, tilsyn]
tom
empty
en mave
a stomach
at ægte
to marry [not gifte]
at vedtage
to pass (a bill), decide [not beslutte, afgøre, bestemme, fastlægge]
at diskutere
to discuss [not drøfte]
at flyve
to fly
grundlæggende
basic, fundamental [not basal]
en opmærksomhed
an attention
en tradition
a tradition
et teater
a theater
en dukke
a doll
at dukke
to duck, dive
et tegn
a token, character
et sæt
a set
et tag
a roof; hold, grasp
kommunal
municipal
at forestille
to imagine
officiel
official
et publikum
an audience
at anføre
to state, mention, bring up [not fremsætte, nævne, omtale, angive]
et kød
(a) meat
en dame
a lady
et dokument
a document
original
original [not oprindelig]
at dyrke
to engage in, practice, study, cultivate, grow [not at dyrke]
en investering
an investment
en flaske
a bottle
en partner
a partner [not samarbejdspartner]
et kapitel
a chapter
vedkommende
relevant [not relevant]
at repræsentere
to represent
et vilkår
a condition, circumstance [not betingelse]
levende
alive, live, living [not livlig]
en stemning
an atmosphere, mood [not atmosfære]
en generalforsamling
a general assembly
et tryk
a pressure, stress [not pres, presse, blodtryk]
markant
significant, pronounced, notable
en blomst
a flower
at ride
to ride
en teori
a theory
ægte
true, right [not ret, akkurat, højre, okay, ægte]
en eftermiddag
an afternoon
en bus
a bus
en sport
a sport [not idræt]
en samling
a collection [not kollektion, indsamling]
en drøm
a dream
en besked
a message [not budskab, bud, sms, bekendtgørelse, meddelelse]
kristen
Christian [not kristelig]
at rumme
to contain [not indeholde]
at montere
to mount, install, assemble [not opstille, installere, sammensætte]
udelukkende
only, solely, exclusively [not kun, blot, eneste]
en (et) fond
a fund, foundation
en virkning
an effect [not effekt, bivirkning, effektivitet]
en orden
an order, neatness [not ordre, bestilling, rækkefølge, kendelse, ordning]
et henblik
a view, regard [not udsigt, visning, kig, henseende, hensyn]
en stjerne
a star
et areal
an area [not område, lokalområde, boligområde, egn]
et byggeri
a construction, building process [not konstruktion]
et træk
a pull, touch, feature, trait, move
et hospital
a hospital [not sygehus]
en rådighed
a disposal, availability
et sekund
a second [not andenplads]
en ekspert
an expert
tværs
across [not over]
en tjeneste
a duty, service, kindness [not pligt, told]
at bekræfte
to confirm
en rettighed
a right (nature or legal rights) [not menneskerettighed]
en tråd
a thread, wire, string [not et tråd, ledning, snor, kabel]
et tråd
a step (act of treading) [not en tråd, skridt, udspil, trin]
en begivenhed
an event, incident [not event]
en dom
a judgment, sentence, verdict
at konstatere
to ascertain [not fastslå]
at understrege
to emphasize, underline [not fremhæve, vægte, fremvise]
et tab
a loss
henhold
accordance (i h~ til: in accordance with)
en arbejdsgiver
an employer
konstant
constant [not stadig, vedvarende, kontinuerlig]
udenlandsk
foreign [not fremmed]
en tendens
a tendency
en kritik
a criticism
at tilmelde
to sign up, enlist