Level 16 Level 18
Level 17

1401 ☆ 1500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
specifik
specific [not speciel, bestemt, konkret]
et fly
an airplane
at fly
to flee [not flygte]
at låne
to borrow, lend
et sogn
a parish
en kollega
a colleague
(et) Folketing
Danish Parliament
en minister
a minister
et budget
a budget
vanskelig
difficult [not svær]
tilstrækkelig
sufficient
et institut
an institute [not institution]
en producent
a producer
at takke
to thank
farlig
dangerous
at dræbe
to kill
at afvise
to reject, deny
dertil
thereto
at forhindre
to prevent [not forebygge, hindre]
træt
tired
en frihed
a freedom
psykisk
psychic, mentally
et plus
a plus
en leverandør
a supplier
hertil
here, to here [not her, heri]
et tilskud
a subsidy, grant
en forudsætning
an assumption, premise, (pre)condition [not antagelse]
en præsident
a president
en leg
a play, game [not skuespil]
et erhverv
a profession [not fag, job, arbejde]
at arrangere
to arrange, set up
en vind
a wind
bange
afraid
tynd
thin
omfattende
comprehensive
at befinde
to be located
en fortælling
a story
en længde
a length
en omgivelse
an environment, surroundings [not miljø]
et angreb
an attack, assault
en festival
a festival
et landbrug
(an) agriculture
intern
internal
en tank
a tank
en drage
a dragon, kite
at drage
to draw, attract [not tegne]
at installere
to install [not montere, opstille, sammensætte]
gul
yellow
at indrette
to furnish
løs
loose
en midte
a middle, center
undervejs
en route, on the way
kreativ
creative
at rykke
to move, shift, yank [not flytte, bevæge, røre, færdes]
at erstatte
to replace, substitute [not udskifte, bytte, udveksle]
heraf
hereof
en porno
(a) porn [not pornofilm]
ekstrem
extreme [not yderst, særdeles]
en lovgivning
a legislation
relativ
relative
at turde
to dare
en aktie
a share (in a company) [not andel, del]
en plade
a record (music), LP [not rekord, optagelse, tallerken]
hvoraf
of which, of whom
et overskud
a surplus
en konflikt
a conflict
en øvelse
an exercise
en professor
a professor [not lektor]
at tvinge
to force, compel [not drive, trænge]
grundig
thorough
et århundrede
a century
en/et profil
a profile
en branche
a business sector, branch [not business, forretning, koncern, erhvervsliv, sag, gerning, bedrift, virksomhed]
at indstille
to cease; set, adjust [not ophøre, stop, stoppe, opsigge, standse]
en bar
a bar (establishment)
bar
bare, naked [bare, lige, just, netop]
bagefter
behind, afterward [not bag, bagved]
et batteri
a battery
at smile
to smile
en kasse
a box [not boks, æske]
at tænde
to ignite, switch on
at udfordre
to challenge
Fyn
Funen (the second largest island of Denmark)
at male
to paint
at præge
to engrave, stamp
et ophold
a stay
at forholde
to withold
en præst
a priest
et salt
a salt
salt
salty
ansvarlig
responsible
et øre
an ear (common > 1/100 krone)
norsk
Norwegian
en generation
a generation
et lokale
a room, hall [not rum, værelse]
fremmest
foremost
en radio
a radio
en stue
a living room
en tand
a tooth
elektronisk
electronic [not elektrisk]