Level 17 Level 19
Level 18

1501 ☆ 1600


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at medregne
to count in, include
en tilladelse
a permission
at angå
to concern [not gælde, vedrøre]
en rådgivning
a counseling
en strøm
a flow, stream, (electric) current
en roman
a novel
en forestilling
a show [not show]
otte
eight
at gentage
to repeat
en kontrakt
a contract
klog
sensible, wise, intelligent, prudent
at trænge
to need, want; press, force, push [not mangle, behøve, kræve, ville, savne, tvinge, drive, skubbe, trykke]
at overføre
to transfer [not overdrage, overtog]
at afsløre
to reveal
en handel
(a) commerce, trading, trade
en fred
(a) peace
(et) Kina
China
at supplere
to complement, supplement
en hovedstad
a capital city [not kapital, storby, by]
en konto
an account
at beskæftige
to engage, occupy [not engagere]
en egenskab
a quality, characteristic [not kvalitet]
at score
to score (in sports)
et lag
a layer, coating [not underlag]
mon
I wonder ...
slut
over, finished [not henover, færdig, forbi]
at hæve
to raise, lift [not rejse, løfte]
at tilsætte
to add [not tilføje, tilføre]
et centrum
a center [not center]
fremover
from now on, in the future
at foretrække
to prefer
at medtage
to convey, include [not aflevere, formidle]
at overtage
to take over [not overtog]
en forandring
a change [not ændring, udskiftning, skifte]
at indlede
to initiate [not iværksætte, indvie, igangsætte, påbegynde]
en repræsentant
a representative, sales rep
at involvere
to involve [not inddrage]
en station
a station
at true
to threaten
bekendt
well-known, famous; familiar [not vant, berømt, kendt, fremtrædende]
nøje
precise [not akkurat, præcis]
en sandhed
a truth, reality [not realitet, virkelighed]
tryg
safe [not sikker]
at formå
to persuade, manage (to), be capable of
et blik
a look, glance; sheet metal [not mine, look, øjeblik]
umulig
impossible
formentlig
presumably [not formodentlig]
et blood
a blood
en omstændighed
a circumstance
en bror
a brother [not broder]
hvorvidt
whether [not om, såfremt, dersom, ifald, hvis]
nedenfor
below [not under, nedenstående]
en stol
a chair
at optræde
to appear, perform, behave, act [not fremgå, fremstå, fremkomme]
en hygge
a cosiness
at inkludere
to include [not omfatte]
et kendskab
a knowledge [not viden]
en snak
a chat
en hjerne
a brain
en balance
a saldo
en pause
a break [not bremse, brud]
et slag
a slap, battle
en te
a tea
en alvor
a seriousness, earnestness
en bold
a ball [not kugle, bal]
et slot
a castle [not borg]
at springe
to jump, leap [not hoppe]
en andel
a share, stake [not del, aktie]
en kombination
a combination
at investere
to invest
at sejle
to sail
at forberede
to prepare
en runde
a round
et forum
a forum
beliggende
located, situated
at indtage
to take (medicine, drugs, food, etc.)
et forbrug
a consumption
at gennemgå
to undergo, go through, experience; scrutinize [not opleve]
heldig
lucky
at knytte
to knot
en nærhed
a closeness, proximity
et faktum
a fact [not kendsgerning, virkelighed]
et regnskab
(an) accounting
at afgøre
to decide [not beslutte, vedtage, bestemme, fastlægge]
at forekomme
to happen, occur [not foregå]
at sprede
to spread [not udbrede]
en overensstemmelse
an agreement [not overenskomst, enighed]
et døgn
a day [not dag]
en list
a cuninng, trick
et udkomme
an income [not indkomst, indtægt, indsamling]
at udkomme
to publish [not udgive, offentliggøre, publicere, udstede]
skriftlig
textual, written
at opbygge
to build up, construct
et indtryk
an impression
en soldat
a soldier
en ordning
a scheme, order [not skema, bestilling, ordre, kendelse, rækkefølge, orden]
fremtidig
future
en kanal
a canal, channel
militær
military