Level 18 Level 20
Level 19

1601 ☆ 1700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et styk
a unit, piece [not enhed]
en landsby
a village [not by, lokalsamfund, samfund, kommune, storby]
et hjørne
a corner
at kontrollere
to control, check
et æg
an egg
en tilgang
an approach
en status
a status
en deltagelse
a participation, attendance
britisk
British
en milliard
a billion (10^9)
fornuftig
reasonable [not rimelig]
en veninde
a female friend
en trafik
a traffic
at hoppe
to jump [not springe]
en faktor
a factor
en dokumentation
a documentation
en kommission
a commission
kritisk
critical
at henvende
to adress, contact [not kontakte]
rar
pleasant, kind, nice [not behagelig]
en struktur
a structure [not opbygning]
en levering
a delivery [not leverance, aflevering]
at udsende
to send, broadcast [not sende]
en skrue
a screw
kær
dear [not dyr, kærlig]
at udtrykke
to express, voice [not udtale, sige]
en jagt
a hunting, hunt
at ankomme
to arrive
et håb
a hope
at meddele
to report, inform [not anmelde, rapportere, berette, indberette, fortælle]
en vest
(a) west
at planlægge
to plan
maksimal
maximum [not maksimalt]
at stikke
to stick, put, prick [not sætte, stille, lægge, anlægge, putte]
en lufthavn
an airport
en rute
a route
at overholde
to comply with
at dokumentere
to document
et arbejdsmarked
a labor market
en flytning
a relocation, move, removal [not fjernelse, bevægelse, flygtning]
at redde
to save [not spare, frelse]
et tiltag
an initiative [not initiativ]
særdeles
particularly, extremely [not navnlig, især, særlig, særskilt, ekstrem, yderst]
et vidne
a witness
at vidne
to testify, give evidence
en garanti
a guarantee
samtlige
all [not aldeles, alt, al, enhver]
fræk
naughty, mischievous
en folkeskole
a primary school, elementary school
hidtil
so far, hitherto
behagelig
pleasant [not rar]
at definere
to define
italiensk
Italian
tyk
thick, deep, fat
an
on (esp.: "det kommer a~ på")
en/et stress
a stress
tilsyneladende
apparently
en vold
a violence
en menu
a menu
modsat
opposite [not overfor]
en tone
a tone
at tone
to sound [not lyde]
en beskyttelse
a protection
bevidst
deliberate, aware, conscious
en afgift
a charge, toll
en rose
a rose
en fart
a speed [not hastighed, tempo]
dobbelt
double
en bro
a bridge
at downloade
to download [not hente]
et bjerg
a mountain
et interview
an interview
en position
a position [not stilling]
at skaffe
to procure, get
solid
solid
en rengøring
a dry cleaner's
en anbefaling
a recommendation
en respekt
a respect [not henseende, hensyn]
en advokat
a lawyer [not jurist]
at forblive
to remain [not restere, vedblive]
et guld
a gold
en industri
an industry
en fødevare
a foodstuff
hellere
rather [not heller, snarere]
en fyr
a guy, bloke (neuter > fire, light[house])
et flertal
a majority, plural [not hovedpart]
at overbevise
to convince
en rulle
a roll, coil, scroll, cylinder [not rolle]
at rulle
to roll
et redskab
a tool [not værktøj]
en baby
a baby
komplet
complete [not fuldstændig]
nylig
recent [not ny]
et foredrag
a lecture
en modsætning
an opposite
en klippe
a rock, cliff
at klippe
to cut (with scissors)
at integrere
to integrate
at udstyre
to equip
en religion
(a) religion