Level 19 Level 21
Level 20

1701 ☆ 1800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
travl
busy
en chef
a boss
en mode
a fashion
en moms
a sales tax, VAT [abbr. ~ meromsætningsafgift]
en forhandling
a negotiation
at udbrede
to spread [not sprede]
en kost
a food, diet; broom, bush [not spise, mad, føde, næring]
en fader
a father [not far]
en kampagne
a campaign
et smil
a smile
at undervise
to teach
en vinder
a winner
en unge
a young, little one
en fodbold
(a) soccer, football
en blanding
a mixture
at opfatte
to perceive [not fornemme]
at inddrage
to involve [not involvere]
kongelig
royal
at koge
to boil
(et) Italien
Italy
(et) Rusland
Russia
en forbedring
an improvement
en hustru
a wife [not kone, frue]
at reagere
to react, respond
en skuffe
a drawer
at skuffe
to disappoint
en karriere
a career
et symptom
a symptom
et (en) koncept
a concept [not begreb]
at hele
to heal
pædagogisk
pedagogical
videnskabelig
scientific
ledig
unoccupied, unemployed, single
at fremhæve
to emphasize [not understrege, vægte, fremvise]
et forsvar
a defence
en rente
an interest (finance) [not interesse]
at fejre
to celebrate
vid
wide [not rum, vidt]
en stigning
an increase, gradient [not forhøjelse]
menneskelig
human [not human]
en tegning
a drawing
en konference
a conference
et demokrati
a democracy
nødvendigvis
necessarily [not nødt, nødvendig, fornøden, obligatorisk]
fattig
poor [not arm, stakkels]
en søster
a sister
en lykke
a happiness
en sal
a hall, room [not hal]
en forsikring
an insurance [not forsikringsselskab]
at savne
to miss, want [not glip, ville, trænge, mangle]
åbenbar
obvious [not åbenlys]
et budskab
a message [not besked, bud, sms, bekendtgørelse, meddelelse]
en pædagog
a pedagogue, teacher [not instruktør, underviser, lærer]
en skive
a slice
en henvendelse
a contact, inquiry [not kontakt, kontaktperson]
et perspektiv
a perspective
et tog
a train, expedition
et minimum
a minimum
et sygehus
a hospital [not hospital]
en vilje
a will
at studere
to study [not at studere]
at indebære
to signify, mean [not betyde]
et trin
a step, stair [not skridt, tråd, udspil]
en billet
a ticket
en fare
a danger, hazard
at fare
to rush, run [not løbe, rende]
en reaktion
a reaction
et køn
a sex, gender, genitals [not sex]
at markere
to mark, indicate [not betegne]
en formel
a formula
formel
formal
et klik
a click
en tillid
a trust, confidence [not love]
en spids
a point, tip, head, spike, apex [not point, tidspunkt, synspunkt, litra]
spids
pointed, sharp
et landskab
a landscape
oven
on top [not ovenpå]
religiøs
religious
ekstern
external [not ydre, udvendig]
at glide
to slide, slide, slip
et bidrag
a contribution
en himmel
a sky [not en sky]
grov
coarse, rough, crude
at tildele
to allocate, assign; award
juridisk
legal, of or pertaining to law [not lovlig]
en rod
a root [not et r.]
et rod
a disorder, mess, muddle [not en r.]
en hastighed
a velocity, speed [not fart, tempo]
at antage
to assume [not formode]
en fødsel
a birth
en duft
a scent, fragrance
en adfærd
a behavior [not opførsel]
en tilmelding
a registration [not registrering]
(et) Sjælland
Zealand (the largest island of Denmark)
en beregning
a calculation [not ligningslov]
russisk
Russian
en e-mail
an e-mail [not email]
en/et software
a software
at le
to laugh, smile [not grine]
at undre
to wonder, be a surprise