Level 21 Level 23
Level 22

1901 ☆ 2000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at skyde
to shoot
en indtægt
an income, earnings [not indkomst, udkomme, indsamling]
gravid
pregnant
en modstander
an opponent
en frokost
a lunch
at hælde
to pour
fleksibel
flexible
atter
again [not igen]
ni
nine
eftersom
since, because [not siden]
at forebygge
to prevent [not forhindre, hindre]
at slette
to delete
en oversigt
an overview [not overblik, tilsyn]
at betegne
to mark, designate, characterize, mean [not markere]
en verdenskrig
a world war
en lampe
a lamp [not lygte]
at tilslutte
to agree to, support
en undtagelse
an exception
en fødselsdag
a birthday
at tilknytte
to connect, link to, associate with [not forbinde, koble, kombinere]
et held
(a) luck
en bekendtgørelse
a notice, announcement, message [not opslag, utmelding, melding, meddelelse, budskab, besked, bud, sms]
at tyde
to interpret, decipher [not fortolke, tolke]
en front
a front
mærkelig
strange, weird [not underlig, sær]
et signal
a signal
et mønster
a pattern, design [not monster]
(et) Spanien
Spain
et loft
an attic, ceiling
at tælle
to count
at aflevere
to hand in, convey [not medtage, formidle, afgive, indsende, indgive, indbringe, fremsat, fremlægge, forelægge]
ligeså
likewise [not ligeledes, ligesom, som]
en kode
a code
en skulder
a shoulder
en pension
a pension (retirement)
at hilse
to greet
en konklusion
a conclusion
at tørre
to dry
et argument
an argument
spansk
Spanish
elegant
elegant
at relatere
to relate
uafhængig
independent [not selvstændig]
velegnet
suitable, apt, suited, (well) suited, appropriate [not tilpas, passende, hensigtsmæssig, velfungerende, udmærket]
demokratisk
democratic
målrettet
determined, having and pursuing a goal
foruden
besides
en rom
a rum; ROM
en frue
a wife, lady [not kone, hustru]
at støde
to encounter, affront, meet
en kyst
a coast
en fortid
a past
at råbe
to shout, call [not indkalde, ringe, kalde]
potentiel
potential [not potential]
en muslim
a Muslim [not muslimsk]
kvindelig
female
en fornøjelse
a pleasure
attraktiv
attractive
at opstille
to set, dispose, mount [not montere, installere, sammensætte]
et gennemsnit
an average
overalt
everywhere
at omhandle
to deal with, treat
en dagsorden
an agenda
en kage
a cake
oplagt
in a good mood, fit, in form; obvious
at frygte
to fear
sur
sour, acidic, sulky, sore
en tablet
a tablet [not tabel, tavle]
en sigt
a term (sight) (as "in short term") [not semester]
en fan
a fan, supporter [not vifte]
ovenfor
above [not over, ovenstående, ovennævnt]
et udseende
an appearance, look
en køber
a buyer
midlertidig
temporary, interim
en forhandler
a negotiator, dealer
et univers
(a) universe
en etablering
an establishment [not oprettelse]
at medbringe
to bring along
et gymnasium
a gymnasium (a type of secondary school)
et sigte
an aim
at sigte
to aim
en pligt
a duty [not tjeneste, told]
flad
flat
vegne
på ~: on behalf of; alle ~: anywhere
at lette
to lighten, relieve, facilitate
rigelig
ample, plentiful
(et) Jylland
Jutland
kinesisk
Chinese [not kineser]
en race
a race, breed (neuter: race, rush)
konservativ
conservative
at opgive
to give up
at udpege
to appoint, designate [not udnævne]
en pille
a pill; pillar [not søjle]
en forhånd
a forehand (e.g. in tennis); på ~: in advance, beforehand
at rense
to clean [not rengøre]
en planlægning
a planning, act of making a plan
at skille
to separate [not adskille]
at bide
to bite
at kvalificere
to qualify
en angst
an anxiety