Level 22 Level 24
Level 23

2001 ☆ 2100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at indrømme
to admit
en tabel
a table, tabulation [not tavle, tablet]
en hvile
a rest, repose [not rest]
et våben
a weapon
en læring
a learning [not undervisning, uddannelse, efteruddannelse, studie]
en rytter
a rider, horseman [not en ridder]
at stifte
to establish, found [not etablere, fastslå, grundlægge, oprette]
en forstand
a sense, sanity [not sans, fornuft]
ukendt
unknown
en kopi
a copy [not eksemplar]
at fremstå
to appear [not fremgå, optræde, fremkomme]
et udbytte
a yield, exploit [not ydelse]
et badeværelse
a bathroom [not bad]
en instruktør
an instructor [not lærer, pædagog, underviser]
en reklame
an advertisement [not annonce]
fjern
distant, remote
dernæst
next, subsequently [not næste, efterfølgende]
overordnet
overall, superior
at organisere
to organize [not tilrettelægge]
underlig
weird, strange [not sær, mærkelig]
en vogn
a carriage, coach, wagon, automobile
nederst
bottom [not ned, nede, nedad]
en alkohol
(an) alcohol
et hundrede
a hundred
en frygt
a fear
en bort
a border, edging, band, ribbon [not grænse]
bort
off, away
at aktivere
to activate, enable
kompleks
complex [not kompliceret]
ideel
ideal
en betragtning
a consideration [not overvejelse, hensyn]
et kabel
a cable [not ledning, tråd]
brun
brown
administrativ
administrative
en kong
(a) King (title) [not konge]
sandsynligvis
probably, likely
en godkendelse
an approval
ulovlig
illegal
en beretning
a report, account [not rapport, betænkning, nyhed]
en sagsøger
a plaintiff
et udbud
a supply [not forsyning, leverance]
en ovn
an oven
at engagere
to engage [not beskæftige]
en muskel
a muscle
en erstatning
a compensation, substitution [not godtgørelse]
at dominere
to dominate
at erklære
to declare, proclaim
et motiv
a motive, subject
at angribe
to attack
en udgivelse
a release [not pressemeddelelse]
en forside
a front page, front
et ægteskab
a marriage
en genstand
an object [not objekt]
et offer
a victim, sacrifice
et bevis
a proof
en litteratur
(a) literature
at erkende
to acknowledge
massiv
massive, solid
forud
previously
en trussel
a threat
planlagt
planned
evig
eternal
en statistik
(a) statistics
et forlag
a publisher, publishing house
at vågne
to wake, awake [not vække]
en overvejelse
a consideration [not betragtning, hensyn]
en bakke
a hill, slope
at veje
to weigh
en henvisning
a reference [not reference]
en børnehave
a nursery, kindergarten [not vuggestue, plejehjem]
en nød
a distress, need, necessity; nut [not behov, mangel]
en chokolade
a chocolate
et toilet
a toilet, lavatory
en euro
a euro (currency)
at forpligte
to commit [not begå]
en buks
(a pair of) trousers, pants
et sind
a mind; temper, disposition
en omsætning
a turnover
en indretning
an accommodation, adjustment, arrangement
et køretøj
a vehicle
en sne
a snow
en modstand
a resistance
at bevise
to prove [not påvise, fastslå]
en målgruppe
a target group
en morgenmad
a breakfast
at forlænge
to prolong, lengthen
at prioritere
to prioritize
en middag
a midday, noon; dinner
en sælger
a seller, salesman
at irritere
to irritate
en læbe
a lip
et casino
a casino
en innovation
an innovation
en indbygger
an inhabitant
sgu
damn (!) [not øv]
ligefrem
frank, straightforward, blunt, outspoken, plainly
et måltid
a meal
en videnskab
(a) science
at identificere
to identify
et maleri
a painting