Level 23 Level 25
Level 24

2101 ☆ 2200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hellig
holy
en gevinst
a gain [not gavn, fortjeneste]
strategisk
strategic
en opdatering
an update [not opgradering]
en kop
a cup
en mission
a mission
et gavn
a benefit, gain [not nytte, gevinst, fortjeneste, kontanthjælp, dagpenge]
at fortjene
to deserve
at påstå
to claim, postulate
at forsvare
to defend
at justere
to adjust
en besparelse
a saving, cost reduction
at nægte
to refuse, deny
at fiske
to fish, angle
en gas
a gas
at bage
to bake
en problemstilling
an issue [not problematik]
et smykke
a piece of jewelry, ornament
at smykke
to decorate, adorn [not pynte]
skidt
bad [not dårlig, slet, slem]
stabil
stable, steady [not stadig]
et hjul
a wheel
en jøde
a Jew
et affald
(a) trash, garbage
forsigtig
cautious, careful
en ulykke
an accident
nordlig
northern [not nord, Norden]
en sofa
a couch
mild
mild
at tiltrække
to attract
en ingrediens
an ingredient
en motion
an exercise (in sports)
en måling
a measurement [not målsætning]
et værksted
a workshop
at anlægge
to apply, lay, adopt, construct, build [not anvende, ansøge, lægge, stille, sætte, putte, stikke]
gennemsnitlig
average
at slukke
to extinguish, turn off
regional
regional
at koncentrere
to concentrate
dum
stupid
at anmelde
to report [not meddele, rapportere, berette, indberette, fortælle]
stram
tight
et sommerhus
a cottage, holiday home
en bonde
a peasant
en hylde
a shelf
at nedlægge
to floor, disband, resile [not nedsætte, nedbringe]
en gæld
a debt
en port
a gate
et event
an event [not begivenhed]
en spænding
an excitement [not begejstring]
at booke
to book [not reservere]
en lidelse
a disease
et tempo
a pace [not fart, hastighed]
trådløs
wireless
at underholde
to entertain
en mobiltelefon
a cell phone
en fjende
an enemy
et erhvervsliv
a business (world) [not business, forretning, koncern, branche, sag, gerning, bedrift, virksomhed]
en sygeplejerske
a nurse
glemt
forgotten
at afsætte
to sell, remove, deposit [not sælge]
sydlig
southern
at udstede
to issue [not udgive, publicere, udkomme, offentliggøre]
at indsamle
to gather
en pose
a bag [not taske]
et talent
a talent
nøjagtig
accurate
en finale
a finale
at regulere
to modulate, regulate
at foreligge
to exist [not eksistere]
at besvare
to answer
et format
a format [not udformning]
udendørs
outdoor [not ude, udenfor, ud, uden]
en dollar
a dollar
at skinne
to shine [not lyse]
en takt
a tact, stroke
en registrering
a registration [not tilmelding]
en regning
a bill (account to be paid) [not lovforslag]
at introducere
to introduce [not indføre]
at ryste
to shake
et fradrag
a deduction
en opgørelse
a (financial) statement [not udtalelse, angivelse, udsagn]
en betegnelse
a designation, name, term
et ministerium
a ministry
tillige
additionally [not herudover, ekstra, udover, yderlig, derudover, tilmed]
en flod
a river
græsk
Greek
en nøgle
a key
et magasin
a magazine, store, warehouse
at strække
to stretch
en dans
a dance
at afvikle
to discontinue an enterprise, cause an activity
et synspunkt
a point of view [not point, tidspunkt, litra, spids]
en not
a groove [not rende]
grundet
owing to, due to
brede
broad [not bred]
et stik
a plug, sting
førende
leading
et dæk
a tire
et mørke
a darkness