Level 24 Level 26
Level 25

2201 ☆ 2300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en rabat
a discount
at opbevare
to store, keep [not lagre]
et eventyr
a fairy tale, adventure
bortset
apart, aside
at forårsage
to cause, bring about [not påføre, bevirke, fremkalde]
en sti
a path
at formidle
to communicate sth., convey a notion [not kommunikere, aflevere, medtage]
en dronning
a queen
en udgang
an exit, way out, outcome, end
en konsulent
a consultant
en begrænsning
a restriction, limitation
en lund
a grove (L~: Swedish city)
en musiker
a musician
elektrisk
electric [not elektronisk]
at hævde
to argue, claim [not argumentere]
en creme
a cream [not fløde]
at beholde
to retain, keep [not opholde, bevare]
en bølge
a wave
stadigvæk
still [not stille]
nogenlunde
roughly, somewhat, to some degree
en hal
a hall [not sal]
at redigere
to edit
temmelig
quite, fairly [not ganske]
herhjemme
here at home
et look
a look [not mine, blik, øjeblik]
en kartoffel
a potato
et protein
a protein
et byråd
a city council [not byret]
en vedligeholdelse
a maintenance
desto
the (as in "the bigger, THE better") [not des, jo]
at skjule
to hide [not gemme]
at sænke
to lower
en indgang
an entrance
at stjæle
to steal
derfra
from there
stop
stop! [not stoppe, standse, ophøre, indstille, opsige]
en annonce
an advertisement [not reklame]
en celle
a cell
en begrundelse
a reason [not grund]
en ansøger
an applicant
at skubbe
to push [not trænge]
en fabrik
a factory [not værk, anlæg]
medmindre
unless
højst
highest, very, most, at most [not super, selve, megen]
at oversætte
to translate [not omsætte]
at matche
to match, fit
forhåbentlig
hopefully
at vedrøre
to concern [not gælde, angå]
forholdsvis
relatively
at erhverve
to acquire, purchase [not indkøbe, købe]
seksuel
sexual
en reform
a reform
en ånd
a spirit
at sammensætte
to put together, assemble [not installere, montere, opstille]
at ordne
to fix, order [not fastsætte, vesten, bestille, byde]
en styring
a management, steering [not forvaltning, management, styrelse, styre, regering, bestyrelse, direktion]
at administrere
to manage [not klare, lede, forestå]
at putte
to put [not sætte, stille, lægge, anlægge, stikke]
en hensigt
an intention [not intention, hensyn]
en flok
a flock, herd
en kreds
a circle [not cirkel]
en overskrift
a heading, headline
en revisor
an auditor
en klinik
a clinic
et modul
a module
(et) Island
Iceland
et stål
a steel
en formiddag
a forenoon, morning
et digt
a poem
en ansættelse
an employment [not beskæftigelse]
en ægtefælle
a spouse
et lig
a body, corpse [not krop, organ, legeme]
lig
equal (to), like
en forvejen
an advance (i ~: in advance)
en regn
a rain
nøgen
naked
et oplæg
a presentation, proposal [not præsentation]
en turist
a tourist
herudover
additionally [not ekstra, tillige, udover, yderlig, derudover, tilmed]
en bestilling
an order [not orden, ordre, rækkefølge, kendelse, ordning]
en sky
a cloud [not en himmel]
sky
shy
et indkøb
a purchase [not køb]
at skræmme
to frighten
en business
a business [not forretning, koncern, erhvervsliv, branche, sag, gerning, bedrift, firma, virksomhed]
at grine
to laugh [not le]
at stævne
to cite, summon
at satse
to bet, gamble
en skygge
a shade [not nuance]
en aktør
an actor [not skuespiller]
en underviser
a teacher [not lærer, pædagog, instruktør]
en fantasi
a fantasy
små
nearly, just [not næsten, nær, forbi]
at analysere
to analyze
en bekymring
a concern
en beskæftigelse
an employment [not ansættelse]
en hilsen
a greeting, salute
en overenskomst
an agreement [not overensstemmelse, enighed]
en domstol
a court of law
intens
intense