Level 25 Level 27
Level 26

2301 ☆ 2400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at påpege
to point out [not pege, pointere]
at bytte
to exchange, swap [not udveksle, udskifte, erstatte]
en udbetaling
a payout, disbursement [not løn, betaling]
hyppig
frequent
at fastslå
to establish, ascertain, prove [not etablere, stifte, grundlægge, oprette, konstatere, bevise, påvise]
vant
accustomed, familiar [not bekendt]
et årti
a decade
en evaluering
an evaluation [not bedømmelse, anmeldelse, redegørelse, vurdering]
en identitet
an identity
et gods
a freight, estate [not fragt]
at finansiere
to finance
et legetøj
a toy
et gen
a gene
en næse
a nose
at nærme
to approach
at hive
to pull [not trække]
nedenstående
(mentioned) below [not nedenfor, under]
et objekt
an object [not genstand]
en forvaltning
a management [not styring, management, styrelse, styre, regering, bestyrelse, direktion]
en mølle
a mill
et aspekt
an aspect
at orientere
to inform, orientate [not oplyse, informere]
en helhed
an entirety, whole
at udskifte
to replace, change [not erstatte, bytte, udveksle]
at lande
to land
en samarbejdspartner
a partner, co-worker [not partner]
erfaren
experienced
at optimere
to optimize
at forsyne
to provide
at passere
to pass (by)
en islam
an Islam
en klient
a client
raw
en trappe
(a flight of) stairs
en sms
an SMS (text message sent by a cell phone) [not budskab, besked, bud, bekendtgørelse, meddelelse]
tilfældig
random
at underskrive
to sign, underwrite [not undertegne]
at danse
to dance
at opretholde
to maintain [not vedligeholde]
at tilføre
to add, supply, bring to, infuse [not tilføje, tilsætte, levere, yde]
okay
all right [not ret, akkurat, højre, ægte]
klinisk
clinical
en kapacitet
a capacity
en konstruktion
a construction [not byggeri]
at udlevere
to deliver, hand over [not levere]
en fjord
a firth, fjord, inlet
en jakke
a jacket
en bevidsthed
a consciousness, awareness
en ko
a cow
et sortiment
an assortment, range
en retningslinje
a guideline
en favorit
a favorite, front runner
en målsætning
an objective, goal [not mål, måling]
rund
round [not rundt]
kollektiv
collective
en skam
a shame, disgrace
mental
mental
offentliggjort
published
medicinsk
medical
en grav
a grave
en opbakning
a support, backing [not støtte]
et fiskeri
a fishing, fishery
en dybde
a depth
et rige
a kingdom, empire [not kongerige]
en overgang
a transition [not overførsel]
et engagement
a commitment
at udbyde
to offer [not tilbyde]
en udvidelse
an expansion, extension [not udbygning]
lykkelig
happy [not glad, gerne, glædelig]
et instrument
an instrument
borgerlig
civil [not civil]
en gennemgang
a passage, run-through [not passage]
en pande
a forehead
et potentiale
a potential
en tandlæge
a dentist
at berøre
to touch
jysk
Jutlandic (of or pertaining to Jutland)
at fastlægge
to determine, decide on, fix [not bestemme, vedtage, beslutte, afgøre]
tværtimod
on the contrary
en synd
a sin
at mindske
to reduce [not reducere, nedbringe, nedsætte]
lovlig
legal, lawful [not juridisk]
en variant
a variant, type [not variabel, variation]
en arbejder
a worker
at fyre
to fire, sack
en café
a café
en grøntsag
a vegetable
en statsminister
a prime minister [not premierminister]
en krise
a crisis
nyttig
useful [not brugbar]
et tilsyn
an oversight, supervision [not oversigt, overblik]
(et) Afrika
Africa
at indsende
to submit [not afgive, indgive, forelægge, indbringe, fremsat, fremlægge, aflevere]
en villa
a villa
moden
mature, ripe
en nation
a nation
at råde
to advise [not rådgive]
at forme
to shape [not udforme]
at afspejle
to reflect [not reflektere]
en genre
a genre