Level 27 Level 29
Level 28

2501 ☆ 2600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et kriterium
a criterion
en faktura
an invoice
at vejlede
to guide
en modtager
a recipient
indvendig
inside [not indenfor, inderside, i, inde, indeni, indendørs]
at vandre
to wander
maksimalt
maximum [not maksimal]
at illustrere
to illustrate
en konkurrent
a competitor
en ambition
an ambition
at øve
to practice [not praktisere]
hvorfra
from where
en lejr
a camp
at cykle
to ride a bike
utallig
innumerable
en psykolog
a psychologist
at dødsdømme
to doom, sentence to death
en medlemsstat
a member state [not medlemsland]
sej
cool [not kølig]
manuel
manual
at flygte
to flee, escape [not fly]
en tysker
a German [not tysk]
teoretisk
theoretical
et rør
a tube, pipe [not ledning]
at opholde
to retain [not beholde, bevare]
en personlighed
a personality
en opbygning
a structure, build-up, configuration [not struktur, opsætning, udformning, opbygning, montering]
et symbol
a symbol
at kommentere
to comment
en skrift
a writing, text (noun n.: publication) [not skriv, skrivelse]
et kig
a view [not udsigt, visning, henblik]
et humør
a mood
et logo
a logo
kompetent
competent
et gebyr
a fee
en/et ton
a ton (=1000 kilogram)
en finansiering
a funding
en svend
an apprentice, trainee
(en) rock
(a) rock music
en præmie
a premium, prize, reward
at indlægge
to insert, admit; hospitalize
en sætning
a sentence
skattepligtig
taxable
usikker
uncertain
et telt
a tent
en fordeling
a distribution
årig
years old
en procedure
a procedure
at tilfredsstille
to satisfy
en base
a base [not basis, hjemmel, grundlag]
at undlade
to refrain, omit, abstain from
et citat
a quote
en holm
a small island [not ø]
et tillæg
an add-on, addendum [not tilføjelse]
at indhente
to catch up with
en nutid
(a) present (current time)
en anmodning
a request [not opfordring, forespørgsel]
akut
acute
gylden
golden
at forene
to unite
at udvise
to show; deport (from a country)
en graviditet
a pregnancy
at specialisere
to specialize
en boks
a box [not kasse, æske]
en strid
a dispute, quarrel, row [not adj s.]
strid
rough, rapid, stuff [not en s.]
et skab
a cabinet, cupboard, closet [not kabinet]
en app
an app, application
at berettige
to justify, entitle [not begrunde]
at lyse
to shine [not skinne]
detaljeret
detailed
hemmelig
secret
at konkludere
to conclude
en tryghed
a security, safety, comfort
en mus
a mouse
at genkende
to recognize [not anerkende]
en væske
a liquid
at udelukke
to exclude
at indtaste
to enter, type in
rask
healthy, well [not sund]
at pålægge
to direct, instruct, impose [not instruere]
at informere
to inform [not oplyse, orientere]
at medfølge
to accompany, come with [not ledsage]
en dækning
a coverage
at døbe
to baptize
et indblik
an insight [not indsigt]
en forberedelse
a preparation [not forarbejde]
en gryde
a pot, pan [not pot]
en forlængelse
an extension, elongation
en oversættelse
a translation
et hæfte
a mitigated imprisonment; booklet, handle, notebook
at hæfte
to clip, fasten, fix
en alliance
an alliance
Irak
Iraq
en fagforening
a trade union [not fagbevægelse]
at formulere
to formulate
en frist
a time limit, deadline
en kommunalbestyrelse
a district councilor
at smitte
to infect, contaminate
ligegyldig
indifferent, making no difference [not ligeglad]