Level 28 Level 30
Level 29

2601 ☆ 2700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at opgøre
to calculate, compute, assess [not beregne]
derpå
thereafter, thereupon [not derefter]
en arbejdskraft
a manpower
et skift
a shift, change
at udøve
to exercise, exert
en arkitektur
(an) architecture
at bekæmpe
to combat, fight
brugt
used
at kendetegne
to characterize [not karakterisere]
en fase
a phase
et kors
a cross [not kryds]
en levetid
a lifetime
at uddele
to hand out, give out
stiv
stiff
en fritid
a spare time
et skilt
a sign
velkendt
well-known
en integration
an integration
muslimsk
Muslim [not muslim]
realistisk
realistic
at græde
to cry
(et) Indien
India
en komfort
a comfort, convenience
kommerciel
commercial
en variation
a variation [not variabel, variant]
at svinge
to swing [not sving]
en storm
a storm
en gren
a branch
kærlig
loving, fond [not kær]
en basis
a basis [not base, basis, hjemmel, grundlag]
en nakke
a neck
at udstille
to display, exhibit
tillykke
congratulations!
et bind
a volume, cover [not volumen]
en styrelse
a board, management [not direktion, bestyrelse, styre, styring, regering, forvaltning, management, nævn]
et bånd
a tape, ribbon [not tape]
en peber
a pepper
en eksamen
an examination [not undersøgelse]
(en) poker
(a) poker
fremad
forward [not frem]
at hakke
to chop up
en jorden
(an) Earth [not jord]
daværende
former
en hvalp
a puppy, whelp
at opdele
to divide, portion [not dele, inddele, splitte]
en salat
a salad, lettuce
kunstnerisk
artistic
et æble
an apple
et union
a union, association [not forening, union]
en etage
a floor [not gulv]
en trivsel
(a) well-being, prosperity
sandsynlig
likely
at koble
to connect [not forbinde, tilknytte]
liberal
liberal
at forudsætte
to presuppose
at vedligeholde
to maintain [not opretholde]
en slægt
a family, lineage [not familie]
at overtog
to take over, transfer [not overtage, overføre, overdrage]
en opvarmning
a warm-up, heating
en sommerferie
a summer holidays
nærværende
present (at some place)
et væsen
a creature; nature
en vælger
a voter
glat
smooth, slippery
et forbud
a prohibition, ban
at blæse
to blow [not puste]
en udbyder
a provider
en offentlighed
(a) public
en kniv
a knife
en depression
a depression
derhjemme
at home [not hjemme]
en database
a database [not register, data, dato]
en union
a union [not forening, union]
at bekymre
to worry
et direktiv
a directive
at straffe
to punish
eksklusiv
exclusive
hovedsagelig
mainly
en årgang
a year (of birth/creation/publishment)
at tilbringe
to spend, pass time
civil
civil [not borgerlig]
at grundlægge
to found, establish [not oprette, fastslå, etablere, stifte]
et vitamin
a vitamin
en sans
a sense [not forstand, fornuft]
ked
sorry (jeg er k~)
at hade
to hate
ingenting
nothing [not ingen]
en håndtering
a handling
en foranstaltning
a measure, arrangement
et arkiv
an archive
herlig
delightful [not dejlig]
vedvarende
continuing, sustained [not kontinuerlig, stadig, konstant]
en egn
a region, area [not region, omegn, område, lokalområde, areal, boligområde, egn]
at advare
to warn
genial
ingenious
enestående
unique [not unik, entydig]
teknologisk
technological
flydende
liquid
at snyde
to cheat
en landsret
a high court