Level 2 Level 4
Level 3

1 ☆ 100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
og
and
at være
to be [not ske]
i
in, inside [not ind, indenfor, indvendig, inderside, inde, indeni, indendørs]
en
a, an, one
at
to (infinitve marker); that, in order that, so that [not til]
den
the, that, it [not det, de, dat]
til
to, for, till, until [not at]
af
by, of, from, off [not ved]
on
det
the, that, it [not den, de, dat]
med
with, by [not hos]
for
for, of, to [not thi]
at have
to have
der
there, who, which
som
as, like, who, which [not ligesom, ligeså, ligeledes]
at kunne
(to) could, would
jeg
I (1st sg)
ikke
not [not ej]
du
you (2nd sg)
om
about, whether, if [not omkring, hvorvidt, såfremt, dersom, ifald, hvis]
vi
we
so [not altså]
at blive
to become, be
fra
from
at skulle
(to) should, must
men
but
de
the, they [not den, det]
megen
much [not super, højst]
han
he
at få
to get, have [not anskaffe]
man
one, people, you
eller
or
at ville
to want to, would [not savne, trænge, mangle]
god
good
denne
this [not dat]
også
also, too
ved
by, at [not af]
nogen
some, any, somebody, anybody [not enhver, eventuel, al, alt]
sig
himself, herself, itself, themselves
anden
other, another [not øvrig]
al
all, any [not alt, enhver, samtlige, aldeles, nogen, eventuel]
hvor
where, how [hvordan, hvorledes]
stor
large, great
at se
to see
at komme
to come
hel
whole, full, entire
efter
after
et år
a year
hun
she
din
your (sg)
hvis
if, whose [not dersom, ifald, såfremt, hvorvidt, om]
sin
his [not hans]
ny
new, fresh [not nylig]
at gøre
to do, perform
når
when [not da]
over
above, across [not ovenfor, ovenstående, ovennævnt, over, tværs]
ud
out [not ude, udenfor, udendørs, uden]
da
when, as, because [not når]
at finde
to find, think, consider [not mene, synes, tænke]
her
here [not hertil, heri]
min
mine, my
mangen
many [not mange]
at gå
to go, walk
nu
now
op
up [not oppe, opad]
en dag
a day [not døgn]
at tage
to take, get [not udtage]
at give
to give [not forære]
at sige
to say, tell [not udtale, udtrykke, fortælle, berette]
selv
self, herself, himself, ... [not selve]
hvad
what, which
deres
their
mange
many [not mangen]
vores
our
to
two
at bruge
to use [not benytte]
en tid
a time
en gang
a walk [not gåtur]
dansk
Danish
lidt
little, a bit [not lille, liden]
end
than
kun
only [not blot, udelukkende, eneste]
lige
just [not bare, netop, just, bar]
ind
in [not i]
et barn
a child
under
under, below [not nedenfor, nedenstående]
at måtte
(to) can, may, must, have to
et arbejde
a work, labor [not værk, job, erhverv, fag]
lille
small, little [not liden, lidt]
derfor
therefore
lang
long [not længe]
et sted
a place [not plads, bopæl]
en del
a share, portion [not andel, aktie]
første
first [not først]
uden
without [not ude, ud]
jo
the (as in "the [more/less/...]") [not desto, des]
mod
against, versus, towards [not imod]
at stå
to stand
bare
just [not lige, netop, just, bar]
at vedligeholde
to make, create [not fremstille, aflægge]