Level 29 Level 31
Level 30

2701 ☆ 2800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en håndværker
a craftsman
en kvadratmeter
a square meter
blid
gentle
en arbejdstid
a working hours
sidstnævnte
last-mentioned, latter [not ovennævnt, ovenstående]
et kryds
a cross [not kors]
glimrende
excellent [not fremragende]
kemisk
chemical [not kemikalie]
en lighed
an equality, likeness
et lægemiddel
a drug, remedy
en løkke
a loop, noose
et nederlag
a defeat
en diagnose
a diagnosis
en dimension
a dimension
en anelse
a suspicion, feeling [not mistanke, følelse, fornemmelse]
en rende
a groove, drain, ditch [not not]
at rende
to run [not løbe, fare]
at anbringe
to place, position [not placere]
et køleskab
a refrigerator
regelmæssig
regular
en pumpe
a pump
at pumpe
to pump
at praktisere
to practice [not øve]
arabisk
Arabic
en røv
an ass, arse
hvorved
whereby [not hvormed]
et foder
a feed, fodder
en usikkerhed
an uncertainty
en bagside
a back, backside [not ryg]
et abonnement
a subscription
et smør
a butter
grafisk
graphic
en demonstration
a demonstration
en kælder
a cellar
at restere
to remain, persist [not forblive, vedblive]
en novelle
a short story
en hemmelighed
a secret
en dagligdag
a daily life
en introduktion
an introduction [not indledning, indførelse]
(et) Polen
Poland
en biograf
a movie theater; biographer [not bio]
statslig
governmental
en guitar
a guitar
en check
a check (finance)
et kilo
a kilo [not kilogram]
dynamisk
dynamic
at respektere
to respect
at forny
to renew
en kammerat
a companion, mate, comrade
en beliggenhed
a location [not lokalitet]
at udnævne
to appoint [not udpege]
en oprettelse
a creation, establishment [not skabelse, etablering]
ifald
if [not dersom, såfremt, hvis, hvorvidt, om]
et bogstav
a letter (of the alphabet) [not skrivelse, brev]
en sorg
a sorrow, grief
et parlament
a parliament
en ost
a cheese
et speciale
a thesis, specialty [not afhandling]
en bibel
a Bible
at smelte
to melt
at forstærke
to strengthen, reinforce
en søgning
a search
en færdighed
a skill
en støvle
a boot
en division
a division [not opdeling]
en motivation
a motivation
medens
while, whereas [not mens]
en amerikaner
an American [not amerikansk]
ekstraordinær
extraordinary
en barndom
a childhood
en vagt
a guard
en realitet
a reality [not virkelighed, sandhed]
at tilrettelægge
to organize [not organisere]
et kvarter
a quarter (district) [not bydel, kvartal]
en efterspørgsel
a demand [not fordring]
at anmode
to ask, request [not spørge, bede]
at sy
to sew, stitch
forbudt
prohibited, banned, forbidden
et samspil
an interaction
bekymret
concerned, worried
et objektiv
a lens [not linse]
objektiv
objective, impartial
en kristendom
(a) Christianity
en humor
a humour
at implementere
to implement [not gennemføre]
en overnatning
a sleepover, night
et eksemplar
a copy, specimen [not kopi]
et mesterskab
a championship, mastership
en banke
a bank (e. g. a sandbank) [not bank]
at banke
to knock, hammer, beat
en redaktør
an editor
at udforske
to investigate, explore
jamen
but!
en anerkendelse
a recognition [not erkendelse]
et uheld
a mishap, bad luck
en bjørn
a bear
en præstation
a performance [not optræden]
en komponent
a component
(et) Tyrkiet
Turkey
indendørs
indoor [not inde, indenfor, indvendig, inderside, i, indeni]