Level 30 Level 32
Level 31

2801 ☆ 2900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et soveværelse
a bedroom [not seng]
en reparation
a repair
en reference
a reference [not henvisning]
kunstig
artificial
at logge
to log
at smøre
to lubricate
en udsendelse
a broadcast
at afbryde
to interrupt
en anklage
an accusation
at anklage
to accuse [not beskylde]
et brud
a break, breach, fracture (noun c.: bride) [not bremse, pause]
en opsætning
a setup, configuration [not udformning, opbygning, montering]
skjult
hidden
nysgerrig
curious, nosy
trist
sad
et galleri
a gallery
en matematik
a mathematics
en hændelse
an incident
en ankomst
an arrival
et apotek
a drugstore, pharmacy
en aftensmad
a dinner, supper
en gennemførelse
an implementation [not implementering, udførelse]
en plet
a spot, stain, dot, speck [not spot]
et skema
a schedule, timetable [not ordning]
en regulering
a regulation
et rygte
a rumor; reputation
et handicap
a disability
systematisk
systematic
en perle
a pearl, bead
at tillægge
to attribute to, ascribe to
et bryllup
a wedding
kompliceret
complicated, complex [not kompleks]
at ophøre
to cease [not stop, stoppe, standse, indstille, opsige]
en maling
a paint
en bøde
a fine, ticket
at bøde
to to be fined, forfeit
villig
willing
en frø
a frog
parat
ready, prepared
en bremse
a brake [not pause, brud]
at bremse
to brake
derude
out there
fuldkommen
perfect, complete [not perfekt]
uheldig
unfortunate
given
wothout a doubt, common, typical
et tidsskrift
a journal, magazine [not journal]
en fortolkning
an interpretation
hensigtsmæssig
appropriate, expedient [not passende, tilpass, velegnet]
at iværksætte
to initiate, implement [not indlede, indvie, igangsætte, påbegynde]
delvist
partly [not dels]
jævnlig
regularly, frequent
at kysse
to kiss
åndelig
spiritual
en facade
a façade
at forandre
to change [not ændre, skifte, veksle]
at stresse
to stress
forrige
previous [not foregående, hidtidig]
en planet
a planet
en tunge
a tongue, language
et fundament
a foundation
at dømme
to judge (in a court)
at låse
to lock
herinde
in here
at krydse
to cross
at grill
to grill [not riste, grille]
en messe
a (trade) fair, exhibition
en plakat
a poster, placard
at glemme
to forget
at notere
to note [not bemærke]
at transportere
to transport
forudsat
provided
etnisk
ethnic
en ulempe
a disadvantage
en ingeniør
an engineer
ubehagelig
unpleasant
intelligent
intelligent
en bøje
a buoy
at bøje
to bend, inflect, bow
en påvirkning
an influence [not indflydelse]
en biskop
a bishop
en kylling
a chicken
ihjel
to death (until so. is dead), to a great degree
en passager
a passenger
en blok
a block
at indkalde
to call in, call up [not råbe, ringe, kalde]
skadelig
harmful, damaging
en stund
a while
(et) Australien
Australia
thi
for [not for]
en råvare
a commodity [not vare]
en pressemeddelelse
a press release [not presse, udgivelse]
at imponere
to impress
ergo
ergo
grim
ugly
en fremgang
a progress [not forløb, fremskridt]
(et) Norden
North, Nordic countries [not nord, nordlig]
et materiel
an equipment, supplies, hardware [not udstyr]
en sandsynlighed
a probability, likelihood
et kor
a choir
ovennævnt
above-mentioned [not sidstnævnte, ovenstående, ovenfor, over]