Level 31 Level 33
Level 32

2901 ☆ 3000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en vedtægt
a rule, regulation [not regel, løb]
at herske
to prevail, rule
at undskylde
to excuse, apologize
biologisk
biological
et hit
a hit
en portion
a portion, share
en dannelse
a formation
en (et) velfærd
(a) welfare
vidunderlig
wonderful
en bivirkning
a side effect [not virkning, effekt, effektivitet]
at pynte
to decorate, garnish [not smykke]
hvorpå
whereupon, after which, on which [not hvorefter]
(en) Kristus
Christ
delvis
partial
et flag
a flag [not fane]
et løg
an onion [not log]
at stimulere
to stimulate
en golf
a golf
at realisere
to realize [not indse]
dramatisk
dramatic
jødisk
Jewish
et tusind
a thousand [not tusinde]
at såre
to hurt, wound
en bydel
a quarter (part of a town) [not kvarter, kvartal]
en lastbil
a truck
ordinær
ordinary [not almindelig, almindelighed, almen]
en designer
a designer
funktionel
functional
at stole
to s~ på: rely on, depend on
at konkurrere
to compete
en lejer
a tenant
en motorvej
a motorway
at uddybe
to elaborate
at operere
to operate
at ophæve
to repeal, lift (e. g. an embargo)
en omsorg
a care, solicitude
et farvel
a goodbye
en belastning
a load, stress, strain
et organ
a body [not krop, lig, legeme]
at forhøje
to increase, raise [not øge, forøge]
en erklæring
a declaration
en ledning
a wire, cable; pipe [tråd, kabel, rør]
en stang
a rod, bar
et underskud
a deficit
at kåre
to choose [not vælge]
et input
an input
en varighed
a duration
et opgør
a showdown, battle
uendelig
infinite
at forvirre
to confuse
et supermarked
a supermarket
en retur
a return [not gengæld, afkast]
at gifte
to marry [not ægte]
at besætte
to occupy
en udskiftning
a change, replacement [not ændring, forandring, skifte]
at fascinere
to fascinate
at trives
to thrive
en recept
a prescription, recipe
en episode
an episode
et helbred
a health [not sundhed]
at overlade
to hand over, leave (esp. responsibility)
en opbevaring
a storage
at skrige
to scream
allesammen
everybody
navnlig
particularly, notably [not særdeles, især, særlig, særskilt]
en chauffør
a driver [not bilist, kører, fører]
en forebyggelse
a prevention
en tilskuer
a spectator
et fad
a basin, bowl, dish; barrel
fad
insipid, bland, flat
en udlejning
a let (rent)
værdifuld
valuable [not værd, værdig]
et præg
a stamp
en cookie
a cookie
en svamp
a sponge, mushroom
en engel
an angel
at påføre
to cause, inflict [not forårsage, bevirke, fremkalde]
en aktion
an action [not handling, gerning]
at motivere
to motivate
en mønt
a coin
et filter
a filter
en filosofi
(a) philosophy
en belysning
a lighting [not lys]
sikken
what a (...!), what (such), how (...!?)
at indse
to realize [not realisere]
en maler
a painter
en hovedperson
a main character
en udarbejdelse
a compilation, composition
at annoncere
to advertise
at skønne
to deem
beskeden
modest, humble
at overstige
to exceed [not overskride]
en pave
a pope
et læder
a leather
at skylle
to rinse, pour
begejstret
excited [not spændt]
fair
fair [not retfærdig]
en opfordring
a request, instigation [not anmodning, forespørgsel]
karakteristisk
characteristic
en hestekraft
a horsepower