Level 32 Level 34
Level 33

3001 ☆ 3100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kronisk
chronic
at overstå
to get over (with)
en koncern
a (business) group [not business, forretning, erhvervsliv, branche, sag, gerning, bedrift, firma, virksomhed]
en ros
a praise
at belyse
to illuminate, light
en liga
a league
at påtage
to accept [not acceptere]
en pulje
a pool, fund, reserve
besværlig
arduous, cumbersome
at forøge
to increase [not øge, forhøje]
en dyrlæge
a veterinarian
en implementering
an implementation [not gennemførelse, udførelse]
en tilslutning
a connection [not forbindelse, sammenhæng, tilknytning, link]
hollandsk
Dutch
en støj
a noise
et tusinde
a thousand [not tusind]
at lokke
to lure, tempt
en slange
a snake
en melodi
a melody
robust
robust, heavy-duty
istedet
instead
en formue
a fortune
en indvandrer
an immigrant
at udforme
to shape, design [not forme]
en hat
a hat [not hue]
en nuance
a shade, hue [not skygge]
ovenpå
on top [not oven]
obligatorisk
mandatory [not nødvendigvis, nødvendig, fornøden, nødt]
et fund
a find, bargain, discovery [not opdagelse]
en idræt
(a) sports, PE [not sport]
en streg
a line, stroke [not linje, linie]
at ansøge
to apply [not anvende, anlægge]
at slikke
to lick
at forvandle
to transform
en kejser
an emperor
et mellemrum
a gap, spacing
at omdanne
to convert, remake, turn into [not konvertere]
en afstemning
a vote, voting [not stemme]
at svømme
to swim
et samvær
a company (togetherness) [not selskab, kompagni]
at friste
to tempt, entice
etisk
ethical
et socialdemokrati
(a) social democracy [not socialisme]
iøvrigt
moreover, by the way [not desuden, tilmed]
en opdagelse
a discovery [not fund]
at forstyrre
to disturb, interfere
en email
an e-mail [not e-mail]
at skelne
to distinguish
at forlange
to demand
et tårn
a tower
talrig
numerous
følsom
sensitive, tender
en general
a general
at overdrage
to entrust, transfer [not overføre, overtog]
en kvalifikation
a qualification
et notat
a note, memo [not note, seddel, kommentar, skriv, bemærkning]
en besiddelse
a possession [not eje, besættelse, ejendom]
et kloster
a monastery
at begrunde
to justify [not berettige]
geografisk
geographical
en skæbne
a fate, destiny
ligeglad
indifferent [not ligegyldig]
en strækning
a stretch, reach
et låg
a lid, cover
nervøs
nervous
en besætning
a crew, cast [not mandskab]
en koncentration
a concentration, focus
at fornemme
to perceive, sense [not opfatte]
en nytte
a benefit, use, usefulness [not gavn]
at nytte
to avail, be of use of
en kro
an inn, hostel
at tømme
to empty
en pude
a pillow
at efterfølge
to succeed [not lykkes]
opad
up, upwards [not oppe, opad]
at gætte
to guess [not ane]
at klemme
to squeeze, jam, crush, pinch
en note
a note [not seddel, notat, kommentar, skriv, bemærkning]
en kugle
a ball, marble, bullet, sphere [not bold, bal]
afdød
deceased
et korn
a grain, cereal
en student
a student, graduate [not studerende, elev]
at knuse
to hug, crush
vældig
huge, enormous, tremendous
blind
blind
en overvågning
a surveillance
at forelske
to fall in love (at f~ sig [i])
at flyde
to flow, float [not strømme]
at overgå
to surpass, exceed
tilpas
properly, suitable, fit [not passende, velegnet, hensigtsmæssig, udmærket]
erotisk
erotic
en modtagelse
a reception, acceptance [not reception]
en reduktion
a reduction
at besidde
to possess
at krydre
to spice, season, flavor
ugentlig
weekly
en skønhed
(a) beauty
at anskaffe
to get [not få]
at standse
to stop, halt [not stoppe, stop, ophøre, indstille, opsige]
en enighed
an agreement [not overensstemmelse, overenskomst]