Level 33 Level 35
Level 34

3101 ☆ 3200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
holdbar
durable
en prins
a prince
passiv
passive
fornem
distinguished, fine, aristocratic
at more
to amuse
et udløb
an expiry
sproglig
linguistic
at omsætte
to translate, transform, convert [not oversætte]
en udførelse
an implementation, execution [not gennemførelse, implementering]
at betjene
to serve [not tjene, servere]
at referere
to refer [not henvise]
at eksperimentere
to experiment
at opkræve
to charge [not oplade]
hjemmefra
from home, away from home
et nævn
a board (in business) [not direktion, styrelse, bestyrelse]
kølig
cool, frigid [not sej]
en trend
a trend
en mappe
a folder
et spejl
a mirror
en arv
an inheritance
anonym
anonymous
en drue
a grape
orange
orange
en årrække
a period of years [not periode, tidsrum]
et opslag
a notice, poster, posting, placard [not melding, udmelding, bekendtgørelse, meddelelse]
en bebyggelse
a development [not udvikling]
et medlemskab
a membership
en sammensætning
a composition [not komposition]
en løgn
a lie, untruth
en so
a sow (female pig); slut
en revision
a revision, audit
et indslag
a feature
at genere
to annoy
at afløse
to supersede, relieve [not overordne]
at beklage
to complain, apologize for [not klage]
tilsammen
in total, in all
blank
blank, bright, shining, empty
en advarsel
a warning
at overordne
to place above, promote to a superior position [not afløse]
et terræn
a terrain, country
at nikke
to nod
hjemmelavet
home made
en indledning
an introduction [not introduktion, indførelse]
en udlænding
a foreigner
at opløse
to dissolve
et udsagn
a statement [not udtalelse, angivelse, opgørelse]
deraf
hence
Syrien
Syria
just
just [not lige, bare, netop, bar]
at fryse
to freeze
et (en) misbrug
an abuse, misuse
et nytår
(a) New Year
at blomstre
to flourish, flower
en forordning
a decree, ordinance
et torv
a square, marketplace [not marked, markedsføring]
at opfinde
to invent
en brygge
a wharf, quay
at brygge
to brew
en afgang
a departure, resignation, retirement
en oprindelse
an origin
en hukommelse
a memory [not erindring, minde]
islamisk
Islamic
en ris
a rice
at skærpe
to sharpen
kriminel
criminal
brugbar
useful, applicable, workable [not nyttig]
et bestyrelsesmedlem
a board member
uenig
disagreeing
fremlagt
presented [not foreliggende]
(et) Grækenland
Greece
en linie
a line [not linje, streg]
at slide
to labor, work hard
en effektivitet
an efficiency, effectiveness [not virkning, bivirkning, effekt]
en panel
a panel
en omegn
a region, surroundings, neighborhood [not region, egn]
at argumentere
to argue [not hævde]
en zone
a zone
forfærdelig
terriblly, awfully
en vindmølle
a windmill
en ve
a pain [not smerte]
et sår
a wound
at citere
to quote
forrest
front, foremost; in front, first
en orientering
an orientation
psykologisk
psychological
en illustration
an illustration
en mare
an incubus
et management
a management [not forvaltning, styring, styrelse, styre, regering, bestyrelse, direktion]
at koordinere
to coordinate
en højskole
a high school
et referat
a summary
at strikke
to knit
en menneskerettighed
a human right [not rettighed]
en kontrast
a contrast
en sanger
a singer
fugtig
damp, moist, wet
en åbningstid
(an) opening hours (sg.)
en sprøjte
a syringe
bærbar
portable
sammenhængende
coherent