Level 34 Level 36
Level 35

3201 ☆ 3300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et portræt
a portrait
separat
separate [not særskilt]
erhvervsmæssig
professional, vocational, occupational [not faglig, professionel]
en klassiker
a classic
mandlig
male
et trick
a trick, stunt
en redegørelse
a review [not anmeldelse, bedømmelse, vurdering, evaluering]
en menighed
a congregation
en pind
a stick
at bedømme
to judge
østlig
easterly, eastern
romantisk
romantic
en udformning
a format, configuration [not format, opsætning, opbygning]
at høste
to reap, harvest
et fjernsyn
a TV [not tv]
en livsstil
a lifestyle
en vrede
an anger
en middelalder
(a) Middle Ages (sg. in dk)
at vesten
to fix, fasten [not fastsætte, ordne]
en varmepumpe
a heat pump
at demonstrere
to demonstrate
skønt
although [not selvom, omend]
at fremsende
to forward
en fleksibilitet
a flexibility
en greve
a count, earl
en protest
a protest, objection
et håndværk
a craft, craftmanship
from
pious
en specialist
a specialist
en vinge
a wing
decideret
decidedly, profound
en formidling
(a) communication [not kommunikation]
en dosis
a dosage, dose
neutral
neutral
en myte
a myth
komfortabel
comfortable, comfy
et venskab
a friendship
en kriminalitet
a crime [not forbrydelse]
en lokalplan
a local plan, district plan
en komponist
a composer
en udnyttelse
an exploitation
at overse
to overlook, disregard
en kollektion
a collection [not samling, indsamling]
en lektor
an associate professor [not professor]
en lønmodtager
an earner, employee
magisk
magic
udefra
from the outside
en vifte
a fan [not fan]
en ventetid
a wait, waiting time
en bopæl
a place of residence [not sted]
succesfuld
successful [not vellykket]
kontant
cash
polsk
Polish
et kompagni
a company [not selskab, samvær]
en vanskelighed
a difficulty
en overtrædelse
a violation, infringement
en eksport
an export
vred
angry
en borg
a castle; (credit) [not slot]
beskidt
dirty
en diameter
a diameter
en arbejdsgruppe
a workgroup
en bredde
a width
av
ouch!
et dagblad
a newspaper [not avis]
at fortryde
to regret
en etape
a stage (esp. in cycling)
et jubilæum
a jubilee, anniversary
en opera
an opera
tusindvis
thousands
intensiv
intensive
en enke
a widow
en kø
a queue (line of people)
at reflektere
to reflect [not afspejle]
et mel
a flour
en løber
a runner
en tomat
a tomato
at kopiere
to copy [not køle]
en valuta
a currency
en norm
a norm
dersom
if [not ifald, såfremt, hvis, hvorvidt, om]
en brille
a pair of glasses
en bænk
a bench
forinden
before, previously [not inden, fremfor, før]
at imødekomme
to accommodate, accept demands [not tilgodese]
en tilstedeværelse
a presence [not nærvær]
en rede
a nest
at rede
to comb (hair); make a bed
rede
prepared, ready
et mord
a murder
en mistanke
a suspicion [not anelse]
en munk
a monk
inklusiv
including [not heriblandt, inklusive]
at opsøge
to seek out, look up
et tempel
a temple
en robot
a robot
moralsk
moral
en fugt
a moisture
overskuelig
manageable, overseeable
en beskatning
a taxation