Level 35 Level 37
Level 36

3301 ☆ 3400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en hytte
a cabin, hut, cottage
at importere
to import
en montering
a mounting, installation [not opsætning, installation, montering, anlæg, opsætning, opbygning]
en elite
an elite, choice
en fornuft
a sense, reason [not forstand, sans]
en alverden
a (whole) world (hvad i a~: what in the world)
en hale
a tail
en krog
a hook; catch; corner
en gris
a pig [not svin]
mystisk
mysterious, uncanny
en kreativitet
a creativity
at forbyde
to prohibit, forbid
en infektion
an infection
at instruere
to instruct [not pålægge]
en bevilling
a grant, license
ambitiøs
ambitious
at knække
to break, crack [not bryde, brække]
en trøje
a shirt [not skjorte]
at fremkomme
to appear, emerge [not fremgå, optræde, fremstå, opstå]
langsigtet
long-term
en tilhænger
a follower, supporter, fan
socialistisk
socialist
en næstformand
a vice-chairman
en bombe
a bomb
at folde
to fold
en jernbane
a railroad
et spring
a leap, jump
charmerende
charming
at suge
to suck [not sutte]
festlig
joyous, festive [not glædelig]
en kurv
a basket
en retssag
a lawsuit, legal case
en provins
a province
afslappet
relaxed
en venstrefløj
a left wing (in politics)
vellykket
successful [not succesfuld]
en møgso
a bitch
at påvise
to prove [not bevise, fastslå]
et pas
a passport; mountain pass
et forbehold
a reservation
en rekord
a record (e.g. in sports) [not plade, optagelse]
at fotografere
to photograph
en fisker
a fisherman
en trang
an urge, desire
trang
narrow, tight [not smal, snæver]
en bistand
an assistance [not assistance]
en skala
a scale
at antyde
to imply
indirekte
indirectly
gensidig
mutual
en infrastruktur
(an) infrastructure
et kompromis
a compromise
en palle
a pallet
en højesteret
a supreme court
en dj
a disc jockey
at vænne
to accustom, habituate
at piske
to whip
videregående
further (going), higher [not videre, yderlig, endvidere, ydermere, desuden, derudover, tilmed]
en prinsesse
a princess
at udbygge
to expand
en høring
a hearing
en stabilitet
a stability
et hjælpemiddel
an aid
en kirkegård
a cemetery
at skynde
to hurry (up)
at gengive
to reproduce
en bolle
a bun, bread rool; meatball
at bolle
to screw, shag
en eksistens
an existence [not tilværelse]
en premiere
a premiere (opening night)
en købmand
a grocery store, merchant
åbenlys
obvious [not åbenbar]
en tatovering
a tattoo
en bedømmelse
an evaluation, review [not evaluering, anmeldelse, redegørelse, vurdering]
et apparat
an apparatus, instrument
hvormed
wherewith [not hvorved]
et bredbånd
a broadband
et stadion
a stadium
et ego
an ego
en sum
a sum
at beskatte
to tax
et parameter
a parameter
en legeplads
a playground
tilmed
moreover, additionally, furthermore [not desuden, iøvrigt, videregående, yderlig, endvidere, ydermere, videre, derudover, herudover, tillige, udover, yderlig, ekstra]
en højttaler
a speaker, loudspeaker
et greb
a grip
en stald
a stable
en teenager
a teenager
at forløbe
to proceed
forleden
the other day
en fælde
a trap, pitfall
at fælde
to fell, cut down; overthrow; kill
landsdækkende
nation-wide
at reparere
to repair
fornøden
necessary [not nødvendig, nødt, nødvendigvis, obligatorisk]
at rapportere
to report [not meddele, anmelde, berette, indberette, fortælle]
en bekæmpelse
a fight
en rødvin
a red wine
en efterskole
a boarding school
konstruktiv
constructive