Level 36 Level 38
Level 37

3401 ☆ 3500


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at afskaffe
to abolish
angående
regarding, concerning
en børste
a brush
en iværksætter
an entrepreneur [not entreprenør]
en konkurs
a bankruptcy, failure, liquidation
konkurs
bankrupt, insolvent
fatte
comprehend, understand
en suppe
a soup
en yoga
(a) yoga
en præmis
a premise
ærgerlig
aggravating, resentful
en helt
a hero
farverig
colorful
at stege
to roast, fry, grill
cool
self-assured, cool
at printe
to print [not udskrive]
en forbrydelse
a crime [not kriminalitet]
fremfor
before, ahead of; rather than [not før, inden, forinden]
et bomuld
a cotton
en arbejdsdag
a working day
at revidere
to revise, review
en arrangør
an organizer
en amatør
an amateur
en overførsel
a transfer [not overgang]
et vandløb
a stream, flowing water
en disciplin
a discipline
herfor
herefore
at synke
to sink
logisk
logical
en storby
a big city [not by, hovedstad, landsby, lokalsamfund, samfund, kommune]
en browser
a browser
en arena
an arena
at renovere
to renovate
et akvarium
an aquarium
omtrent
approximately
mundtlig
oral, verbal
en motorcykel
a motorcycle
et garn
a yarn
en udbredelse
a spread
romersk
Roman
en observation
an observation
at frigive
to release [not frigøre, befri, slippe]
et samtykke
a consent, agreement
et hegn
a fence
en kind
a cheek
udvendig
external [not ekstern, ydre]
at lugte
to smell
en kongres
a congress
basal
basic [not grundlæggende]
at overvåge
to monitor
en stråle
a ray
at stråle
to beam
(et) Østrig
Austria
en opførelse
a rendering, building
skandinavisk
Scandinavian
lun
warm, mild; cosy [not varm]
en faglighed
(a) professionalism [not fag]
angivelig
supposed
at formode
to assume [not antage]
farvet
colored
en redaktion
an editorial team, redaction, editorial office
udsat
exposed, vulnerable
en færge
a ferry
et fremskridt
a progress [not fremgang, forløb]
at igangsætte
to launch, initiate [not lancere, indvie, indlede, iværksætte, påbegynde]
et varsel
a herald, omen
en kanon
a cannon
organisk
organic
indbyrdes
each other, mutual [not hinanden]
et partnerskab
a partnership
en kollegaer
a coworkers
en/et virus
a virus
heri
here [not her, hertil]
en holdbarhed
a durability
at fremlægge
to present, submit [not præsentere, fremføre, fremsat, indsende, forelægge, indbringe, indgive, afgive, aflevere]
en alarm
an alarm
et drama
a drama
halvanden
one and a half
senior
senior
at kravle
to crawl
et mineral
a mineral
en pære
a pear, light bulb
et henseende
a respect, regard [not respekt, henblik, hensyn]
at publicere
to publish [not udgive, udkomme, offentliggøre, udstede]
en spilleautomat
a slot machine
henne
(indicates location; indicates a point in time)
at karakterisere
to characterize [not kendetegne]
et støv
a dust
en terapi
a therapy
en fysik
(a) physics
en samvittighed
a conscience
endog
even [not endda, sågar, jævn]
parallel
parallel [not sideløbende]
et klip
a cut, clip [not snit]
en eng
a meadow
særskilt
separate, particular [not separat, især, særlig, navnlig, særdeles]
et oprør
a rebellion
et eksperiment
an experiment
opret
upright