Level 37 Level 39
Level 38

3501 ☆ 3600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
omhyggelig
careful, thorough
en fitness
a fitness
en date
a date (romantic meeting) [not dato, data]
et energiforbrug
an energy consumption
en ordfører
a spokesperson
at opsætte
to postpone, put up [not udskyde]
et grin
a laugh, grin
en arbejdsopgave
a work assignment
et afsæt
a take-off, start [not start, udgangspunkt, opstart]
en pizza
a pizza
mekanisk
mechanical
månedlig
monthly
en kulde
a cold
en vokal
a vowel
en asie
a gherkin
en måne
a moon
et rådhus
a city hall
et kontingent
a contigent
et bid
a bite (common: a bit; morsel)
at rengøre
to clean, housekeep [not rense]
et testamente
a testament
en husstand
a household [not hus]
en cirkel
a circle [not kreds]
et ærme
a sleeve
en skjorte
a shirt [not trøje]
en grafik
a graphics
en fusion
a merger
at agere
to act, play [not handle]
en indsamling
a collection, fund-raising [not samling, kollektion, indkomst, udkomme, indtægt]
en undskyldning
an excuse
givet
without a doubt; common, typical
at forfølge
to pursue
et fotografi
a photograph
flittig
diligent
at blokere
to block
en sikring
a fuse, safety catch
en snor
a cord, twine, a strong thread [not tråd]
gyldig
valid
en erindring
a memory [not hukommelse, minde]
at sparke
to kick
velfungerende
functioning, slick [not velegnet]
en bue
a bow, curve, arc
industriel
industrial
en benzin
(a) petrol, gasoline
en junior
a junior
sårbar
vulnerable
et sundhedsvæsen
a health services
en digter
a poet
diskret
discreet
katolsk
Catholic
et forsikringsselskab
an insurance company [not forsikring]
en praktik
an internship, work experience [not oplevelse, erfaring]
problematisk
problematic
en fremgangsmåde
a course of action, approach
en ytringsfrihed
a freedom of speech
foregående
previous, antecedent [not forrige, hidtidig]
en sæd
a seed, semen; custom
en indtræden
an incoming, entering
at anholde
to arrest
at berette
to report, tell [not meddele, anmelde, rapportere, indberette, fortælle, sige]
at certificere
to certify
et indgreb
an intervention, operation
folkelig
popular, folsky [not populær]
en kok
a chef, cook
ultimativ
ultimate
at forkæle
to pamper, indulge
at indikere
to indicate [not angive]
en rækkefølge
an order, sequence [not orden, ordre, bestilling, kendelse, ordning]
tyrkisk
Turkish
en busk
a bush
at alliere
to league, seek an alliance
en flis
a silver [not sølv]
en ombygning
a conversion, revamp. reconstruction [not omstilling]
en instruktion
an instruction
at fremføre
to present, bring in [not præsentere, fremlægge]
at afdække
to uncover, disclose; protect
en laks
a salmon
at kneppe
to fuck
en puls
a pulse
et cirkus
a circus
fyldig
rich, extensive, lengthy [not rig]
ombord
on board
en opfølgning
a follow-up
en erkendelse
a recognition, realization [not anerkendelse]
at spore
to track, spur; perceive
en kemi
(a) chemistry
en kaptajn
a captain
en campingplads
a camping site
en halvleg
a half-time
øjeblikkelig
instant, immediate
tydeligvis
obviously
et seminar
a seminar
at indbetale
to deposit [not indsætte]
en nødvendighed
a necessity
en parkeringsplads
a parking lot, car park
en applikation
an application [not ansøgning]
at indvie
to consecrate. initiate [not indlede, igangsætte, iværksætte, påbegynde]
en maske
a mask
en folkekirke
an association of all churches in a country
liderlig
horny, lustful