Level 38 Level 40
Level 39

3601 ☆ 3700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en licens
a license, franchise
en håndbold
a handball
fredelig
peaceful
en ski
a ski
at minimere
to minimize
skattemæssig
relating to tax
københavnsk
of or pertaining to Copenhagen
et (en) fyld
a fill, filling
en børs
a stock exchange
hvortil
whereto
en omverden
an outside world
fynsk
of or pertaining to Funen
en sektion
a section [not sektor]
suveræn
sovereign
at stramme
to tighten
en klode
a globe
at bosætte
to settle, take residence [not afregne]
en flue
a fly
indisk
Indian (pertainint to the Asian country)
at indberette
to report, notify [not meddele, anmelde, rapportere, berette, fortælle]
skyldig
guilty
en forsyning
a supply, feed [not udbud, leverance]
en daginstitution
a daycare, day nursery
en slave
a slave
at udleje
to rent, let [not leje]
et udkast
a draft
en landevej
a road
en pil
an arrow; willow
at vedlægge
to enclose, annex
gammeldags
old-fashioned
en orgasme
an orgasm
en fragt
a freight
at frede
to protect [not beskytte]
sprød
crisp, crunchy
at grave
to dig
en krydderi
a spice
minus
minus
et jern
an iron
en/et plast
a plastic [not plastik]
en debut
a debut
et udkig
a watch, lookout
en vask
a wash, washing; sink
en kaj
a pier, dock
en fattigdom
a poverty
at forsinke
to delay, hold up
en emballage
a packing
kompakt
compact
glædelig
merry, joyful [not festlig, glad, lykkelig]
alsidig
versatile, many-sided
at svigte
to fail, let-down [not fejle]
at tvivle
to doubt
en luksus
a luxury
et overgreb
an assault
en pels
a fur
en auktion
an auction
en specifikation
a specification
at udfolde
to unfold [not udspille]
en besættelse
an occupation; possession [not besiddelse, eje, ejendom]
søskende
siblings (pl.)
erhvervsdrivende
pertaining to tradesmen, self-employment, entrepreneurship
et hvidløg
a garlic
en/et ikon
an icon
at uploade
to upload
at konvertere
to convert [not omdanne]
at udlægge
to construe
en beton
a concrete
et afslag
a refusal, rejection, rebuff
et fravær
an absence
at fejle
to fail, be mistaken [not svigte]
langvarig
prolonged, long-lasting
at konstruere
to construct
uhyggelig
spooky, scary
et aluminium
an aluminum
en fane
a flag [not flag]
et bær
a berry
at iføre
to clothe oneself (i~ sig)
et slik
a candy, sweet
en årstid
a season (quarter of a year) [not sæson]
at returnere
to return
en harddisk
a hard drive
en indførelse
an introduction [not introduktion, indledning]
en rytme
a rhythm
en reception
a reception [not modtagelse]
et manuskript
a script
en destination
a destination
en katastrofe
a disaster
nærliggende
adjacent
at opgradere
to upgrade [not opdatere]
et tidsrum
a period of time, time slot [not periode, årrække]
en uro
an unrest, worry
en told
a duty, tariff [not tjeneste, pligt]
afrikansk
African
at fremvise
to showcase, present, project [not fremhæve, vægte, understrege]
en diabetes
a diabetes
at frelse
to save [not spare, redde]
at udgå
to be deleted, be cut out
et kørekort
a driver's license
at læne
to lean
grønlandsk
Greenlandic
en tredjedel
a third