Level 3 Level 5
Level 4

101 ☆ 200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
både
both (both...and...)
hver
every, each
hans
his [not sin]
(et) Danmark
Denmark
hvilken
who, which, what, which [not hvem]
mellem
between [not imellem, imens]
sammen
together [samme]
dog
however [not imidlertid, derimod]
en side
a page
samme
same [not sammen]
rigtig
correct [not korrekt, ordentlig]
en krone
a crown
nok
enough
at vise
to show
at holde
to hold
hos
with, at one's place [not med]
hvordan
how [not hvorledes, hvor]
forskellig
different [not anderledes]
at skrive
to write
liden
small, little [not lille, lidt]
ingen
no, nobody, nothing, none [not ingenting]
samt
as well, and [not såvel]
at sætte
to put [not stille, putte, lægge, anlægge, stikke]
en mulighed
a possibility
høj
high
at ligge
to lie
at følge
to follow
igen
again [not atter]
gammel
old
inden
before [not forinden, fremfor, før]
at vælge
to choose, select [not kåre]
fordi
because
ret
straight, right [not akkurat, højre, okay, ægte]
en virksomhed
an enterprise, business, corporation [not forretning, koncern, erhvervsliv, branche, sag, gerning, bedrift, firma, business]
sen
late
sådan
such [not slig]
egen
own, peculiar
at vide
to know [not kende]
før
before, until [not fremfor, inden, forinden]
et land
a country
at ønske
to wish
en måde
a method, way [not metode]
at læse
to read [not aflæse]
måske
maybe
sidste
last, latest [not sidst]
et menneske
a human being
siden
since [not eftersom]
tidlig
early
at ske
to be, happen, occur [not være]
et forhold
a relation, relationship [not relation, parforhold]
en kommune
a municipality [not lokalsamfund, samfund, landsby, by, storby]
en tale
a speech, talk
omkring
about, around [not om]
altid
always
en mand
a male, man
tilbage
back, left, remaining
ned
down [not nede, nedad, nederst]
at tro
to believe
tre
three
blandt
among
at møde
to meet [not træffe]
at købe
to buy [not indkøbe, erhverve]
gerne
gladly [not glad, lykkelig]
et liv
a life
vigtig
important [not betydningsfuld]
sikker
safe [not tryg]
at lade
to let (to allow)
et billede
an image [not image]
en by
a town [not landsby, storby, hovedstad, kommune, lokalsamfund, samfund]
et område
an area [not areal, lokalområde, boligområde, egn]
at lægge
to lay, put [not anlægge, stille, sætte, putte, stikke]
cirka
circa
frem
forward, toward [not fremad]
hurtig
fast, quick
gennem
through [not igennem]
et brug
a use, application [not anvendelse]
endnu
yet
en vej
a way, road
mulig
possible [not eventuel]
at skabe
to create [not oprette]
en pris
a price
at spille
to play [not lege, afspille]
en verden
a world
klar
clear [not ren, tydelig]
ung
young
ofte
frequently
mens
while [not medens]
at køre
to drive [not drive]
en ting
a thing (neuter > legislative body)
et problem
a problem
at burde
to ought
stadig
constant, continuous [not konstant, vedvarende, kontinuerlig, stabil]
et folk
a people
et kort
a card, map
kort
short
en uge
a week
samtidig
contemporary, simultaneous
en grund
a reason [not begrundelse]
et par
a pair, couple
at tænke
to think, believe [not synes, finde, mene]