Level 40 Level 42
Level 41

3801 ☆ 3900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en drøftelse
a discussion [not diskussion]
et ark
a sheet
et scenarie
a scenario [not scene]
en amme
a wet nurse
principiel
principled
essentiel
essential [not væsentlig]
psykiatrisk
psychiatric
en bygherre
a builder, owner
at nominere
to nominate
en lugt
a smell, odor
at bevilge
to grant, allocate [not tilstede]
at berolige
to calm
en rækkevidde
a range
en bedrift
an achievement, farm, company, business [not business, forretning, koncern, erhvervsliv, branche, sag, gerning, firma, gård, virksomhed]
en fiber
a fiber
et vers
a verse, line in a poem
at ledsage
to accompany, escort [not medfølge]
et helvede
a hell
tværfaglig
interdisciplinary
en entreprenør
an entrepreneur [not iværksætter]
at hindre
to prevent [not forhindre, forebygge]
et lokalområde
a local area [not område, areal, boligområde, egn]
en røg
a smoke
(en) Sovjetunionen
Soviet Union
en tå
a toe
at fodre
to feed [not føde, nære]
en ekspertise
an expertise
at redegøre
to expound, account for
et håndtag
a handle
et væld
(a) wealth [not rigdom]
at donere
to donate
at markedsføre
to market
(et) Egypten
Egypt
snæver
narrow [not smal, trang]
følelsesmæssig
emotional
en sult
a hunger
minimal
minimal
forståelig
understandable
eksisterende
existing
et parforhold
a relationship between a couple [not forhold, relation]
en sponsor
a sponsor
en fysioterapeut
a physiotherapist
en håndfuld
a handful
en isolering
an insulation; isolation
en konvention
a convention
arbejdsløs
unemployed
identisk
identical [not ens]
at drille
to tease, kid, banter
at drysse
to sprinkle
en tankegang
a train of thought
en tallerken
a plate [not plade]
at dykke
to dive
uventet
unexpected
en bunke
a pile, heap
en seer
a viewer
et plejehjem
a nursing home, retirement home [not vuggestue, børnehave]
en pasform
a fit
at evaluere
to evaluate
mat
dull, not shiny
anal
anal
at tilberede
to cook, prepare food
et brændstof
a fuel
en indbetaling
a deposit, payment [not indskud]
at belaste
to load, strain
et websted
a website
at aflyse
to cancel
en flåde
a fleet [not flade]
en broder
a brother [not bror]
en skatteyder
a taxpayer
en rune
a rune
en elbil
an electric car
forsvarlig
justifiable
en accept
an acceptance
et udsalg
a sale [not salg]
en sekretær
a secretary
et vægttab
a weight loss
at fortolke
to interpret [not tyde, tolke]
en cigaret
a cigarette
en mangfoldighed
a diversity
en besvarelse
a reply [not svar]
at køle
to cool [not kopiere]
en dyne
a duvet
et datterselskab
a subsidiary
at insistere
to insist
moderat
moderate
en sats
a rate, batch, matter, charge
et lår
a thigh
en bod
a booth, stall; shop; fine, penance [not bas, butik, salon, forretning]
slank
slender, slim
ivrig
avid, eager
troværdig
credible
litterær
literary
en dal
a valley
en gåtur
a walk [not gang]
en hovedpart
a majority, bulk, main part [not flertal]
en chili
a chili
en rutine
a routine
et opkald
a call, phone call
en kontanthjælp
a cash benefits [not dagpenge, gavn]
en tromme
a drum