Level 41 Level 43
Level 42

3901 ☆ 4000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at skræddersy
to tailor
at jage
to hunt
et udbrud
an outbreak
samfundsmæssig
societal, relating to the society
en hede
a heat; heath
at forske
to research
at erobre
to conquer
en lokalitet
a locality [not beliggenhed]
en sejlads
a sailing
en kontekst
a context
et skrivebord
a desk [not tavle]
en kører
a driver [not chauffør, bilist, fører]
en skilsmisse
a divorce
en organisering
an organization [not organisation]
undtagen
except
akademisk
academic
at dufte
to smell nice
en parkering
a parking (the act of parking)
et skind
a skin (of an animal becoming leather)
lyserød
pink (color)
en husleje
a rent
at skildre
to portray, depict
en kendelse
an order, ruling, dinding, verdict [not orden, ordre, bestilling, rækkefølge, ordning]
en bugt
a bay, gulf [not strand]
et (en) tastatur
a keyboard
en formulering
a formulation
at overnatte
to stay overnight
en kanin
a rabbit
at inddele
to divide, split [not dele, opdele, splitte]
at glip
to miss, lose [not savne, tabe, miste]
en brik
a piece [not stykke]
et landshold
a national team
en los
a lynx (n.: a kick)
et højdepunkt
a climax
en begejstring
an excitement [not spænding]
et display
a display
en ulighed
an inequality, disparity
en medalje
a medal
hidtidig
previous, in effect up to this moment [not forrige, foregående]
en melding
an announcement [not meddelelse, udmelding, bekendtgørelse, opslag]
at slæbe
to tow, haul, drag
en hjelm
a helmet
en arbejdsløshed
(an) unemployment
en bas
a booth, cubicle [not bod]
en anmelder
a reviewer
en kundeservice
a customer service
tyve
twenty
en prioritering
a prioritisation
en jæger
a hunter
et indbrud
a break-in
omend
although [not selvom, skønt]
en elektronik
an electronics [not elektricitet]
en knogle
a bone (anatomy)
et had
a hate
at tilstede
to grant, permit [not bevilge]
et udspil
a step, move, proposal [not skridt, trin, tråd, bevægelse]
en skikkelse
a figure [not figur]
at rode
to mess up, rummage
at bearbejde
to process
en efteruddannelse
a further training, continuing education [not læring, uddannelse, undervisning, studie]
offensiv
offensive
en høst
a harvest
at huse
to house
et pot
a pot [not gryde]
Sankt
Saint
potential
potential [not potentiel]
at erfare
to learn [not lære]
en strejke
a strike (refusal to work)
at sagsøge
to sue
at skride
to leave; skid, slide
sidenhen
later, more recently, since then
en forarbejde
a preparatory work [not forberedelse]
en frustration
a frustration
at smutte
to slip away
en angivelse
a statement [not udtalelse, udsagn, opgørelse]
en indehaver
a holder, incumbent
mellemstor
midrange
at opkalde
to name sb/sth after sb/sth
en tjener
a waiter, waitress, server
at snige
to sneak
bitter
bitter
en variabel
a variable [not variant, variation]
en chip
a chip
en psykiatri
a psychiatry
en viking
a Viking
des
the (as in "the larger, THE better") [not desto, jo]
en aktionær
a shareholder
en makeup
a makeup
(et) Brasilien
Brazil
et flyttefirma
a removal firm, removers
en skabelon
a template
et skatteministerium
a treasury department
en terror
a terror
en altan
a balcony
(et) Belgien
Belgium
at afhjælpe
to remedy
en opstart
a start-up, starting [not afsæt, start, udgangspunkt]
et gavekort
a gift card
en syre
an acid
en trop
a troop