Level 42 Level 44
Level 43

4001 ☆ 4100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
øm
tender, fond, achy, sore
et udfald
an outcome, result
uskyldig
innocent
en uld
(a) wool
en sensor
a sensor
en hæl
a heel (anatomy)
en psykologi
(a) psychology
en hovedpine
a headache
rummelig
spacious
fanden
hell, devil (in idioms)
en fagbevægelse
a trade union movement [not fagforening]
en kur
a cure, remedy; treatment
at dæmpe
to curb; damp, moderate, mitigate
en boble
a bubble
en åbenhed
an openness
en stift
a lead (as in a pencil) (n.: a diocese)
en drink
a drink [not drik]
en beholder
a container [not container]
en ligestilling
an equality (esp. between genders)
en menneskehed
(a) humanity
en udenrigsminister
a Foreign Minister
en lås
a lock
at klappe
to clap, appluad; pat
en hjælper
a helper, assistant
en tålmodighed
a patience
at indkøbe
to buy, purchase [not købe, erhverve]
en passage
a passage [not gennemgang]
en onkel
an uncle
et register
a register, database [not database, data, dato]
en forekomst
an occurrence
en stilhed
a silence, stillness
en fører
a driver [not chauffør, bilist, kører]
pålidelig
reliable
et visum
a visa
feminin
feminine
at tolke
to interpret [not tyde, fortolke]
et dødsfald
a death [not død]
en valgkamp
an election campaign
en ungdomsuddannelse
a youth training
et vederlag
a remuneration, fee
et skær
a glow, weak light
at ridse
to scratch
finsk
Finnish
nul
zero
en import
an import
en bagage
a luggage
at lagre
to store [not opbevare]
et kæledyr
a pet
vandtæt
waterproof
nordjysk
from or pertaining to North Jutland
handicappet
handicapped
en mormor
a grandmother
at indgive
to submit, lodge, instill [not afgive, indsende, forelægge, indbringe, fremsat, fremlægge, aflevere]
Oslo
Oslo
en refleksion
a reflection
en rygsæk
a backpack
en selvtillid
a self-confidence
en vippe
a seesaw
at vippe
to seesaw, bob, rock, toss, tilt
en tilføjelse
an add-on, addition [not tillæg]
en færd
a journey, trip
en retfærdighed
(a) justice
en republik
a republic
unødvendig
unnecessary [not unødig]
en godtgørelse
a compensation, allowance, refund [not erstatning]
en indtjening
an earnings
en sagsbehandler
a caseworker
at afvente
to await
statistisk
statistical
at genoptage
to resume, reopen
et supplement
a supplement
at afklare
to clarify [not præcisere]
en hofte
a hip
et bål
a fire, bonfire [not ild, brand]
virtuel
virtual
en profet
a prophet
en forsinkelse
a delay
forgæves
vain, futile
urimelig
unreasonable, unjust
et telefonnummer
a phone number
at plage
to bully, pester, worry
et kulhydrat
a carbohydrate
et familiemedlem
a family member
at vedblive
to remain, continue [not forblive, restere]
en linse
a lens [not objektiv]
en bande
a gang
at bande
to curse
at forelægge
to submit [not afgive, indsende, indgive, indbringe, fremsat, fremlægge, aflevere]
at befri
to free, release [not frigive, frigøre, slippe]
en kapitalisme
a capitalism
at færdes
to move [not flytte, bevæge, røre, rykke]
en kursist
a participant in a course [not deltager]
et orkester
an orchestra
fremadrettet
forward, forward-looking
mangfoldig
diverse
at tilsende
to send to
en overlæge
a chief physician
at tøve
to hesitate
en tåre
a tear
en aktindsigt
an access to public documents